Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN -///=> ANP
Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-22  
Kürdler, Kürdistan Cumhuriyeti Reisi Qazî Mıhemed`in, Fars sömürgecileri tarafından 30 Mart 1947`de idam edilmeden önce idam sehpasında Kürt ulusuna yazdığı vasiyetini tekrar tekrar okumalı.

QAZî MIHEMED`ın SON VASÄ°YETÄ°: DüÅŸmanlariniz asla aldanmayin, haysiyetsizdirler, vijdansizdirlar: Kürdler, 22 Ocak 1946`da Mahabad`in Çarçıra Meydanı`nda Kürdistan Cumhuriyeti`nin kuruluÅŸunu ilan eden Kürdistan Cumhuriyeti Reisi Qazî Mıhemed`in Fars sömürgecileri tarafından 30 Mart 1947`de idam edilmeden önce idam sehpasında Kürt ulusuna yazdığı vasiyetini tekrar tekrar okumalı.

Ey Kürt halkı! DeÄŸerli kardeÅŸlerim! Zulüm ve baskı gören halkım! Ben ömrümün son saatlerini yaşıyorum. Allah aÅŸkına artık birbirinize düÅŸmanlık etmeyin, sırt sırta verin, zorba düÅŸmana ve zalimlere karşı durun. Kendinizi düÅŸmana bedava satmayın.

Kürt halkının düÅŸmanları çoktur, zorba ve acımasızdırlar. Her halkın, ulusun baÅŸarı sembolü, birliktir, iÅŸbirliÄŸi ve dayanışmadır. BirliÄŸini saÄŸlamayan, uyumu olmayan her halk, her zaman düÅŸmanın baskısına maruz kalır, ezilir. Kürtlerin, yeryüzünde yaÅŸayan öteki halklardan eksik bir yanı yoktur. Hatta siz yiÄŸitliÄŸinizle, fedakârlığınızla, baskıdan kurtulan halklardan daha ileridesiniz. DüÅŸman, iÅŸinin gerektiÄŸi kadarıyla sizi ister ve iÅŸi bittikten sonra size hiç acımaz, sizi hiç affetmez. DüÅŸmanlarının baskısından kurtulan halklar da sizin gibiydiler, ama onlar kurtuluÅŸ için birliklerini saÄŸlamışlardı. Yeryüzündeki tüm halklar gibi artık siz de ezilmeyin. Birlik olursanız, birbirinizi kıskanmazsanız, kendinizi düÅŸmana satmazsanız, siz de kurtulursunuz.

KardeÅŸlerim,

Artık düÅŸmanlarınıza aldanmayın, Kürtlerin düÅŸmanları hangi ulustan ve guruptan olurlarsa olsunlar, düÅŸmanlarımızdırlar, merhametsizdirler, vicdansızdırlar, size acımazlar. Sizi birbirinize kırdırırlar, yalan dolanlarla, para-pulla sizi karşı karşıya getirirler. Kürt halkının düÅŸmanları içinde en zalimi, en melunu, en Tanrı tanımazı, en acımasızı Acem (Ä°ran)`dır. (Ä°ran) Kürtlere yönelik her türlü suçu iÅŸlemekten geri kalmaz, tüm tarihi boyunca Kürtlere düÅŸman olmuÅŸ, kin gütmüÅŸtür, gütmektedir. Ä°smail AÄŸa`yı (Simko), kardeÅŸi Cevher AÄŸa`yı, Mengur`lu Hamza AÄŸa`yı ve daha nicelerini, Kuran`a yemin ederek kandırdılar, kalleÅŸçe öldürdüler. Onlar, Acemlerin kendilerine iyi davranılacağına dair Kuran üzerine ettiÄŸi yemine safça inandılar. Bugüne kadar olan tarih boyunca hiç kimse, Acemlerin sözlerine sadık kaldıklarını, Kürtlere verdikleri sözü tutup vaatlerini yerine getirdiklerini görmemiÅŸtir. Küçük bir kardeÅŸiniz olarak size diyorum ki, Allah aÅŸkına, birbirinizi tutun, birbirinize destek olun. Emin olun ki, eÄŸer Acem size bal veriyorsa mutlaka içine zehir katmıştır. Acemlerin yalan vaatlerine, sözlerine kanmayın, eÄŸer Kurana bin kez el basıp söz verse de amacı sizi kandırmaktır, hile yapmaktır.

Ben ömrümün son saatlerini yaşıyorum. Diyorum ki size doÄŸru yolu göstermek için elimden gelen her ÅŸeyi yaptım, canla baÅŸla mücadele ettim, bu uÄŸurda gevÅŸek davranmadım. Åžimdi de size diyorum ki artık Acemlere inanmayın, onların Kuran`a el basarak verdikleri söze inanmayın. Size nasihat ediyorum ki yüce Allah aÅŸkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah`ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduÄŸunuz için suçlusunuz, onların düÅŸmanısınız, malınız onlara helaldir.

Benim verdiÄŸim söz "Sizi kötü kalpli düÅŸmanın eline bırakıp gitme" deÄŸildi. Ben geçmiÅŸimizi ve Acemlerin söz vererek, hileyle kandırıp yakaladığı, öldürdüÄŸü büyüklerimizi çok düÅŸündüm. Onlar her zaman aklımdaydılar ve ben hiç bir zaman Acemlere güvenmedim. Ama onlar buraya (Mahabad) dönmeden önce, yolladıkları mektuplarla, elçi olarak gönderdiÄŸi ünlü Kürt ve Farslarla, Acem devletinin, Åžah`ın kendisinin kötü amaçları olmadığına, Kürdistan`da bir tek damla kan akıtmayacaklarına dair söz verdiler. Onların verdikleri sözün neticesini ÅŸimdi siz kendi gözlerinizle görüyorsunuz. EÄŸer aÅŸiret reislerinin ihaneti olmasaydı, onlar kendilerini Acem hükümetine satmasaydılar, bunlar da bizim ve Cumhuriyetimizin başına gelmezdi.

Sizlere nasihatim, vasiyetim odur ki; çocuklarınızı okutun. EÄŸitim dışında, bizim diÄŸer halklardan hiç bir eksiÄŸimiz yoktur. Halklar kervanından kopmamak için okuyun, okumak düÅŸmana karşı en etkili silahtır.

Emin olun, bilin ki, eÄŸer uyumunuz, birliÄŸiniz, eÄŸitiminiz iyiyse, düÅŸmana karşı zafer kazanırsınız. Benim, kardeÅŸimin ve amcaoÄŸullarımın öldürülmesi, gözünüzü korkutmasın. Amaçlarımıza ulaÅŸana kadar daha bizim gibi birçok kiÅŸi, bu yolda öleceklerdir.

Eminim ki bizden sonra da baÅŸka kiÅŸiler riyakârca aldatılarak ortadan kaldırılacaktır.

Eminim ki bizden sonra birçok kiÅŸi, bizden yetenekli ve bilinçli de olsalar, Acemlerin kurduÄŸu tuzaÄŸa düÅŸecekler. Ama umut ederim ki bizim ölmemiz, baÄŸrı yanık Kürtlere, ibret olur, ders alırlar.

Size bir diÄŸer vasiyetim de ÅŸudur: Halkın mutluluÄŸunu, iyiliÄŸini isteyin. Halk sizin yardımcınız olursa, eminim ki siz de Allah`ın yardımıyla baÅŸarıya ulaşırsınız. "Sen niye baÅŸarıya ulaÅŸamadın" diyebilirsiniz. Cevap olarak diyorum ki, "Vallahi ben baÅŸarılı oldum. Ben halkın ve vatanın uÄŸruna malımı, canımı veriyorum. Bundan daha büyük bir baÅŸarı, nimet olur mu?" Ä°nanın ki ben her zaman Allah`ın, onun resulü, halkım ve vatanın huzuruna yüz akıyla çıkacak bir ölümü istedim. Bu, benim için bir zaferdir.

Sevdiklerim,

Kürdistan tüm Kürtlerin evidir. Her evde, ev sakinlerine bildikleri iÅŸ verilir. Artık ötekilerin kıskanma hakkı yoktur. Kürdistan da böylesi bir evdir. EÄŸer siz birisinin bu evde çalışabileceÄŸini biliyorsanız, bırakın çalışsın.

Onun iÅŸine taÅŸ koymak olmaz artık. Sizden birisinin omuzlarında büyük sorumluluklar olmasından, yerine getireceÄŸi, sorumluluk duyacağı bilinenlerin payına büyük iÅŸler düÅŸmesinden ve onun da bu iÅŸleri yapmasından üzüntü duymak olmaz. Emin ol ki Kürt kardeÅŸin kindar düÅŸmandan daha iyidir. EÄŸer omuzlarımda büyük sorumluluk olmasaydı, ben bugün daraÄŸacı altında olmayacaktım. Birbirinize karşı tamahkar olmayın. Bizim emirlerimizi yerine getirmeyenler, sadece emirleri yerine getirmemekle kalmıyorlardı, bize tam bir düÅŸman gibi davranıyorlardı. Åžimdi onlar çocukları arasında ve derin uykudalar. Biz kendimizi halkın hizmetçisi olarak gördüÄŸümüz için, halka hizmet ettiÄŸimiz için daraÄŸacının altındayız ve ben son saatlerimi vasiyetimi yazarak geçiriyorum. EÄŸer omuzlarımda büyük bir sorumluluk olmasaydı, ben de çocuklarımın arasında, derin uykuda olurdum. Oysa ben ÅŸu anda ölümünden sonra yapmanız gerekenler konusunda nasihatlerimi yazıyorum. Ve eminim ki eÄŸer sizden biri benim sorumluluÄŸumu almış olsaydı, ÅŸimdi o daraÄŸacı altında olacaktı. Allah`ın rızasını almak için, halkının hizmetkârı olan bir Kürt olarak, omuzlarımdaki sorumluluk gereÄŸi aÅŸağıdaki nasihatleri ediyorum. Umud ederim ki, ÅŸu andan itibaren dersler çıkarır, nasihatlerime uyarsınız, Allah`ın yardımıyla düÅŸmana karşı zafer kazanırsınız.

1- Allah`a, peygambere (Allah`ın selamı üstüne olsun) ve Allah`ın yanında olan her ÅŸeye inanın, iman edin, dini vecibeleri yerine getirmede güçlü olun.

2- Aranızdaki birlik ve uyumu koruyun, birbirinize kötülük yapmayın, özellikle sorumluluk ve hizmet alanında tamahkâr olmayın.

3- DüÅŸmanın sizi aldatmaması için, eÄŸitim seviyenizi yükseltin.

4- DüÅŸmana özellikle Aceme inanmayın. Çünkü Acem birkaç açıdan sizin düÅŸmanınızdır. Dininizin, ülkenizin, halkınızın düÅŸmanıdır. Tarih ispat etmiÅŸtir ki Kürtler aleyhine sürekli bahane aramıştır. En küçük suçlarda dahi Kürtleri öldürüyorlar, Kürtlere karşı her türlü suçu iÅŸlemekten geri kalmıyorlar.

5- Bu dünyada, birkaç günlük ve önemsiz bir bir yaÅŸam uÄŸruna kendinizi düÅŸmana satmayın, çünkü düÅŸman düÅŸmandır, düÅŸmana güvenilmez.

6- Birbirinize, siyasi, maddi, manevi ve namus alanlarında ihanet etmeyin. Çünkü hain, Allah`ın, insanların huzurunda suçludur, ihanet döner haini vurur.

7- EÄŸer sizden birisi, ihanet etmeden iÅŸini yapıyorsa, kendisine yardımcı olun, kıskançlık ve tamah için kendisine karşı durmayın, ya da Allah göstermesin onun hakkında yabancıların ajanı olmayın.

8- Bu vasiyetimde cami, hastane ve okullar hakkında yazdıklarımın yerine getirilmesini talep edin, bunlardan yararlanın.

9- DiÄŸer halklar gibi baskı ve zulümden kurtulmak için mücadele etmekten geri durmayın. Dünya malı önemli deÄŸildir. EÄŸer vatanınız varsa, özgür ve serbestseniz, o zaman her ÅŸeyiniz var demektir, malınız, mülkünüz, devletiniz, ülkeniz, saygınlığınız da olacaktır.

10- Allah`a olan can borcu dışında, kimseye borcum olduÄŸunu zannetmiyorum. Ama eÄŸer az ya da çok, borçlu olduÄŸum birisi çıkarsa, ben geriye çok mal-mülk bıraktım, gidip varislerimden borcunu istesin.

Birbirinizi tutmadığınız müddetçe baÅŸarılı olamazsınız. Birbirinize zulüm etmeyin. Çünkü Allah zalimleri çok erken yok eder. Zulüm ortadan kalkacak, bu Allah`ın sözüdür, Allah zalimden intikam alır. Bu sözleri kulağınıza küpe edeceÄŸinizi umud ediyorum. Allah sizi düÅŸmanlarınız karşısında zafere ulaÅŸtırsın. Sadi`nin buyurduÄŸu gibi:

Amacımız nasihatti, yaptık.

Sizi Allah`a havale ettik, gidiyoruz.

Halkının ve vatanının hizmetçisi Qazî MIHEMED

Kaynak: Åžehid Ali Haydar Bengi`nin Kürt Raporu adlı çalışmasından alınmıştır.Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic