Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva -///=> ANP
Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2014-04-26  

Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva

Dicle Haber Ajansi (DIHA) - ÖleceÄŸini hissettiÄŸi zaman bize ÅŸu vasiyeti yapmıştı: Beni yıkamadan gömün! Sebebini sormadım; ama anne, baba ve bütün akrabalarının Ermeni soykırımında yıkanmadan gömüldüÄŸünü söylüyordu. Arop Bacı illah ki siyahlar giyerdi. Bir gün olsun onun renkli giydiÄŸini görmedim. Hayatı boyunca hep ailesinin yasını tuttu ve vasiyeti üzerine yıkanmadan gömüldü.

Gülçiçek Günel Tekin tarafından kaleme alınan, dönemin tanığı Kürtlerden 126 kiÅŸi ile yapılan görüÅŸmeler sonucunda hazırlanan ve Ermeni olaylarının tanıkların aÄŸzından anlatan sözlü tarih çalışması `Beni Yıkamadan Gömün` isimli kitap, Belge Yayınları`nda Gülçiçek Günel Tekin tarafından kaleme alınan, dönemin tanığı Kürtlerden 126 kiÅŸi ile yapılan görüÅŸmeler sonucunda hazırlanan ve Ermeni olaylarını tanıkların aÄŸzından anlatan sözlü tarih çalışması "Beni Yıkamadan Gömün" isimli kitap, Belge Yayınları`ndan çıktı. Yayıncı Ragıp Zarakolu, kitabın son yıllarda yaratılmaya çalışılan "Ermenileri Kürtler katletti" söylemine karşı önemli bir çalışma olduÄŸunu söyledi.

Yazar Gülçiçek Günel Tekin tarafından kaleme alınan ve 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan "Beni Yıkamadan Gömün" isimli kitap, Belge Yayınları`ndan çıktı. 1915 Ermeni olayları döneminde bölgede dönemin tanıkları ve tanıkların yakınlarından 126`sı ile yapılan görüÅŸmeler sonucu hazırlanan sözlü tarih çalışması ile ilk defa Kürtler`in Ermeni olaylarına dair tanıklıkları kitaplaÅŸtırılmış oldu. Yayıncı Ragıp Zarakolu, çalışmanın Kürtler`in, Ermeni olaylarına dair tanıklıkları noktasında büyük önem taşıdığını ve Ermeni jenosidi gerçeÄŸine iliÅŸkin son yıllarda sıkça dillendirilen "Ermenileri Kürtler katletti" söylemine karşı gerçeÄŸi açığa çıkartan önemli bir çalışma olduÄŸunu söyledi. Yazar Tekin ise kitabın hazırlık çalışmaları kapsamında dönemin tanığı birçok kiÅŸi ile yaptığı görüÅŸmelerin tarihi gerçeklerin anlaşılması açısından büyük önemde olduÄŸunu vurguladı.

Zarakolu: Yaratılmak istenilen yanlış algıya karşı önemli bir çalışma

Yazar Gülçiçek Tekin`in önemli bir sözlü tarih çalışması gerçekleÅŸtirdiÄŸini belirten Zarakolu, 1912`de Ä°ttihat Terakki Partisi tarafından hayata geçirilen Anadolu`yu ErmenisizleÅŸtirme projesi ile birlikte binlerce yıl bir arada yaÅŸayan Ermeni, Kürt, Êzîdî ve Süryani halklarına yönelik bir tasfiye süreci baÅŸlatıldığını ifade etti. Zarakolu, devletin, "Katliamı Kürt aÅŸiretleri yaptı" diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştığını belirterek, "Devletin kurduÄŸu yok etme mekanizması sürekli iÅŸledi. O zamanlar bir deyim vardı,`Zo`ları hallettik, ÅŸimdi sıra lo`larda.` Ama gerçekten Kürt halkının direniÅŸi aynı zamanda tarihle yüzleÅŸme bakımından büyük bir fırsat yarattı. Ve Kürtlerin bu tanıklığı, Türk milliyetçilerini de çaresiz duruma soktu. Yani Kürtlerin tanıklığı çok önemli" diye konuÅŸtu.

`Ermenilerle ilgili karşılaÅŸtığım öyküler beni bu çalışmaya itti`

Yatılı Ä°lköÄŸretim Bölge Okulları`ndan (YÄ°BO) mezun olan ve 6 yaşına kadar Kürtçe konuÅŸmayan Yazar Tekin, okula baÅŸladıktan sonra Türkçe öÄŸrendiÄŸini söyleyerek maruz kaldığı asimilasyon politikalarının kendisinde psikolojik travmalara yol açtığını ve bunun da etkisiyle ilerleyen yıllarda anadil üzerine çalışmalara baÅŸladığını ifade etti. Tekin, dil ile ilgi araÅŸtırmaları sırasında Anadolu`nun TürkleÅŸtirilme politikalarının karşısına çıktığını belirterek, "Yani Kürt kimliÄŸim hem reddedildi, hem de Türkçe konuÅŸtuÄŸum zaman da hep hatırlatıldı. Dil ile ilgili araÅŸtırmalara baÅŸladığımda karşıma Anadolu`yu TürkileÅŸtirme politikaları çıktı. Ve ondan sonra sorgulamaya baÅŸladım" dedi. Türkiye`deki faili meçhul cinayetler, ve dil kırımları üzerine araÅŸtırmalar yaparken sürekli olarak Ermenilerle ilgili öykülerle de karşılaÅŸtığını kaydeden Tekin, bu öykülerin ise kendisini Ermeni olayları ile ilgili araÅŸtırma yapma zorunluluÄŸuna ittiÄŸini söyledi. Tekin, kitabının hazırlık çalışmalarına Diyarbakır`dan baÅŸladığını ve Van, Elazığ, MuÅŸ, Bitlis, Hakkari, Dersim, Kars, AÄŸrı da dahil olmak üzere bütün bölge illeri ve Ermenistan coÄŸrafyasında araÅŸtırmalar yaptığını söyledi. Bu söyleÅŸilerin ardından bir kez daha çok ciddi bir yok etme ve katliam politikası uygulandığı gerçeÄŸi ile karşılaÅŸtığını dile getiren Tekin, kitabında anlatımlarına yer verdiÄŸi Kürt aÅŸiret beyleri ve çocuklarının bu noktada anlattıklarının katliam gerçeÄŸinin açığa çıkması bakımından önemli olduÄŸunu söyledi.

`Kürtler soykırımın yanında yer almadı`

Kitabında yer alan 1915 Ermeni olaylarının canlı tanığı Siirt`in Eruh ilçesinde yaÅŸayan 128 yaşındaki Mihemedê Erse`nin o dönemde Hamidiye Alayları`nda görev yaptığını ve yaÅŸanan her ÅŸeyi hatırladığını söyleyen Tekin, Erse`nin anlatımlarından da Kürtler ve Ermeniler arası bir çatışmanın olmadığının, Ä°ttihat ve Terakki`nin planlı bir projesi sonucu 1915 olaylarının devreye sokulduÄŸunun görülebileceÄŸini söyledi. Dönemin hükümet yetkililerinin Kürt aÅŸiretlerinin ileri gelenleri ile toplantılar yaptıklarını, bu aÅŸiret liderlerinden küçük bir azınlığın katliama katılma noktasında ikna olduklarını belirten Tekin, Kürt aÅŸiret ileri gelenlerinin büyük bir çoÄŸunluÄŸunun ise Ermenileri gizlice koruma altına alarak IÄŸdır ve DoÄŸubayazıt yolu üzerinden Ermenistan, Ä°ran, Suriye ve Irak`a doÄŸru kaçırdıklarının tanıkların söylemlerinde ortaya çıktığını söyledi. MuÅŸ`ta görüÅŸtüÄŸü dönemin tanığı Melle Ali Yıldız`ın o dönem Kürt bölgelerine gönderilen imamlar tarafından, "7 Ermeni öldüren için 7 cehennem kapısı kapanacak 8`incide ise cennet kapısı açılacak" ÅŸeklinde fetvalar yayınlandığını söylediÄŸini aktaran Tekin, buna karşılık ise 147 Kürt medrese eÄŸitimli melenin de karşı fetva yayınlayarak, "Hayır bu bir katliamdır" diye açıklama yaptığını belirttiÄŸini söyledi.

Kitabı Belge Yayınları`ndan yayınlanan yazar Tekin`in diÄŸer kitapları ise ÅŸöyle: "Dilimiz Varlığımız Dilimiz KimliÄŸimizdir, `Kara Kefen`, `Beyaz Soykırım`, `TeÅŸkilat-ı Mahsusa`dan Ergenekon`a Kayıplar Yargısız Ä°nfazlar ve Faili Meçhuller`, `Ä°ttihat Terakki`den Günümüze Yek Tarz-ı Siyaset`

Kaynak: DIHAPrint


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic