Arap şövenistleri Rojavayı nasıl Araplaştırdı ? -///=> ANP
Arap şövenistleri Rojavayı nasıl Araplaştırdı ?
2015-03-28  
Araştırmacı-yazar İbrahim Halil Baran, Arap şovenitlerinın Rojava Kürdistanını ‘Arap Kemeriyle’ nasıl Araplaştırdığını yaziyor.

Arap ÅŸövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?

Ä°brahim Halil Baran (*)

1961’de Suriye’de yapılan nüfus sayımında dikkat çeken bir konu da Kürtlerin yoÄŸunlukta olduÄŸu Haseke’deki nüfus artışıydı. 1954 sayımına göre Kürt nüfusu %17’lik bir artışla 240 binden 305 bine yükselmiÅŸti.  Åžam yönetimi bir yıl sonra 5 Ekim 1962’de, sadece bu bölgeyi kapsayan bir sayım yapmış ve bu sefer de nüfusun 340 bine yükseldiÄŸini görmüÅŸtü. Sayıma gerekçe olarak da kimlerin Türkiye’den yasadışı olarak ülkeye girdiÄŸinin tespit edilmesi gösteriliyordu: Kürtler, Suriye’ye 1945 öncesinde yerleÅŸmiÅŸ olduklarını belgelerle kanıtlamak zorundaydılar.

Ne var ki sayımın sonuçlarına göre okuma yazma oranının %3 olduÄŸu bir bölgede doÄŸal olarak birçok Kürt bunu kanıtlayamadı ve sonuçta 120.000’den fazla Kürt vatandaÅŸlıktan çıkarıldı. VatandaÅŸlıktan çıkarılanlar arasında 1925 Kürdistan isyanı sonrası bölgeye gitmiÅŸ olan Osman Sebrî gibi Kürt aydınlarının yanı sıra o güne dek Araplarla ile iyi geçinmiÅŸ kimseler de vardı. ÖrneÄŸin 1949-1957 yılları arasında Suriye Devlet BaÅŸkanı yardımcılığı ve bakanlık yapmış olan Abdulbaki Nizameddin ve 1956-1957 arası Suriye Silahlı Kuvvetlerinde Kurmay BaÅŸkanlığı yapmış olan Tevfik Nizameddin gibi Kürtler de vardı. 1963’e gelindiÄŸinde 200.000 Kürt, ecnebi (yabancı yerleÅŸimci) veya maktumin (kayıtsız kaçak) etiketiyle vatandaÅŸlık haklarından yoksun bırakıldı.

Yer yer Kürtlerin itirazları sonucu küçük çaplı çatışmaların yaÅŸanması üzerine, bu durum bütün ülkede baÅŸ gösteren bir anti-Kürt kampanyasına dönüÅŸtü ve Kürtler, Siyonistlerin bölgedeki kuklaları ve batılı devletlerin maÅŸaları olarak hedef gösterildi. 1963’ün sonlarına doÄŸru Haseke emniyet müdürü TeÄŸmen Muhammed Talab El Hilal gizli bir rapor hazırladı. “Ulusal, Toplumsal ve Siyasi Yönleriyle Cezire Bölgesi Çalışması” adlı bu raporda ÅŸöyle denilmekteydi: “Cezire’de alarm zilleri çalıyor ve Arap vicdanını bu bölgeyi kurtarmaya, onu tarihin yüzkarası olan tüm bu kötü insanlardan temizlemeye çağırıyorum. Çünkü coÄŸrafi konumu gereÄŸi Cezire, Arap topraklarındaki diÄŸer vilayetlerin yanı sıra tüm gelir kaynaklarını ve zenginliklerini sunmaktadır. Kürt sorunu, Kürtlerin artık örgütlenmeye baÅŸladıkları günümüzde, yalnızca Arap ulusunun vücudunda çıkmış ve geliÅŸen bir habis urdur. Bunun tek ilacı, onları kesip atmaktır.”

Çözüm baÅŸlığı altında 12 maddede isteklerini belirten Hilal ÅŸunları öneriyordu:

Kürtler meskûn oldukları topraklardan çıkarılmalıdır.

Kürtlere eÄŸitim hakkı tanınmamalıdır ve halen Suriye okullarında bulunan öÄŸrenciler, okullardan alınarak ailelerinden uzak bölgelere nakledilmelidir.

Türkiye’de aranan ve Suriye’ye sığınmış bulunan kaçaklar geri gönderilmelidir.

Kürtlerin iÅŸverenler tarafından çalıştırılması yasaklanmalıdır.

Kürt karşıtı bir ulusal propaganda kampanyası baÅŸlatılmalıdır.

Kürt ulemaları bölgelerinden alınarak uzak bölgelere gönderilmeli ve yerine Arap milliyetçisi ulemalar atanmalıdır.

Kürt aÅŸiretleri ve büyük aileleri en az üç parçaya ayrılarak farklı yerlere sürülmelidir.

Kürtlerin meskûn oldukları topraklara milliyetçi Arap aÅŸiretleri yerleÅŸtirilmelidir.

Türkiye sınırı boyunca bir Arap emniyet ÅŸeridi oluÅŸturulmalıdır.

Arap yerleÅŸimciler için bu topraklarda kolektif çiftlikler kurulmalıdır.

VatandaÅŸlıkları bulunan Kürtlerin oy verme ve iÅŸ kurma hakkı geri alınmalıdır.

VatandaÅŸlıkları bulunan Kürtlerin iÅŸ ve benzeri olanaklar için Suriye’nin dışına çıkmasına izin verilmeli ve vatandaÅŸlıkları düÅŸürülmelidir.

Nitekim proje büyük oranda uygulandı ve 140.000’den fazla Kürt sınır dışı edildi. 332 Kürt köyü boÅŸaltıldı ve hepinizin bildiÄŸi 375 km uzunluÄŸunda, 15 km geniÅŸliÄŸindeki Arap Kemeri oluÅŸturuldu. Baas’ın iktidar olmasıyla birlikte, bunlara ek olarak bir olaÄŸan üstü hal yasası çıkarıldı ve kolluk kuvvetlerine ÅŸüpheli gördükleri kiÅŸiyi herhangi bir mahkeme kararına gerek duymadan 30 yıla kadar tutuklama yetkisi verildi. Kısa bir süre sonra kurulan Devlet Güvenlik Mahkemelerine de etnik-dini temelli bir grup oluÅŸturmayı hedefleyen herkesi yargılama ve temyizi olmayan kararlar alma yetkisi verildi. 2011 yılına kadar yürürlükte olan bu yasayla, 200 binden fazla Kürt, hapislerde iÅŸkence edilerek öldürüldü.

Elbette bu uygulamaların temel sebebi Suriye’deki tarım arazilerinin Kürtlerin elinde olması ve yine Kürt bölgeleri olan Siwêdî, Qereçûk ve Rimêla bölgelerinde petrol bulunmasıydı. 2012 verilerine göre bu bölgelerden çıkarılan günlük petrol miktarı 153 bin varil. Buradaki Kürt petrol rezervi ise ÅŸimdiye dek tespit edilen kısmıyla 9 milyar varil. Sadece Kürt bölgesinde bulunan doÄŸal gaz rezervi yaklaşık 240 trilyon metre küp. Ama ÅŸimdiki savaşın asıl sebebi, merkezinin Kobanî olduÄŸu söylenen kaya gazı. Ekilebilir tarım alanı 18 bin kilometrekareyi bulan Kürt bölgesinden yıllık 1 milyon 400 bin ton buÄŸday, 273 bin ton da pamuk elde ediliyor. Zeytin aÄŸaçlarının sayısı 15 milyon adetten fazla ve çok da fıstık aÄŸacı var. Madenlere deÄŸinmiyorum bile ama yıllık 11 Milyar Dolar (evet yanlış okumadınız) toplam geliri bulunan bölge, tüm Suriye’nin gelirlerinin %55’ini oluÅŸturuyor. Yani Kürt topraklarını Suriye’den ayırsanız, geriye ekonomi kalmayacak. Bu, Türkiye, Irak ve Ä°ran için de böyle. Ä°ÅŸte Kürtlerin “eÅŸme ruhu”na kadar düÅŸürülmesinin sebebi de, misak-ı milliye peÅŸkeÅŸ çekiliyor oluÅŸumuzun sebebi de bu. Amerika’dan 2 milyar dolar yardım almak için olmadık diplomasiler yürüten Türkiye’nin iÅŸgalci iÅŸtahını, yıllık 11 Milyar Doların nasıl kabarttığını varın siz düÅŸünün.

21 Mart 2015 günü, Haseke’deki intihar saldırısında iki farklı alanda Newroz kutlayan 56 Kürt öldürüldü ve 128 kiÅŸi de yaralandı. Ä°ki büyük Kürt partisi ayrı alanlarda Newroz kutladılar ama aynı saldırının kurbanı oldular. Haseke’de Arap iktidarlarında yıllardır deÄŸiÅŸmeyen bir anlayış var: o da, Kürdistan’ın bu bölgesini KürtsüzleÅŸtirmek. Buna raÄŸmen, Kürtlerin hala uyanamayanları ise küçük hesapların rüyalarını görmeye, hizipleÅŸmeye ve kimliksizleÅŸmeye devam ediyorlar.

Yetmez mi efendiler?

(*) http://rudaw.net/turkish/opinion/280320152



Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2



About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic