KÜRT TARİHİNIN GİZLİ HAZİNELERİ AÇIKLANIYOR -///=> ANP
KÜRT TARİHİNIN GİZLİ HAZİNELERİ AÇIKLANIYOR
2016-01-07  
İngiltere Kürt tarihinin gizli hazinelerini açiklayacak. Britanyanın tanınmış ünlü Cambrige Üniversitesi, devletin Kürdlerle ilgili büyük arşivinın 9 bin sayfalık belgelerini yayınlayacağını duyurdu.

 

KÜRT TARÄ°HÄ°NIN Ä°NGÄ°LTEREDE GÄ°ZLÄ° SAYFALARI AÇIKLANIYOR

Brussels, 5 January 2016 / Roni Alasor  * Middle East Diplomatic (MED) - Ä°ngiltere Kürt tarihinin gizli hazinelerini açiklayacak. Britanyanın tanınmış ünlü Cambrige Üniversitesi, devletin Kürdlerle ilgili büyük arÅŸivinın 9 bin sayfalık belgelerini kendi sitesinde kamuoyuna yayınlayacak.

Belgeler, Kürdlerin 1831 ile 1979 yılları arasındaki yaklaşık 150 yıllık tarihi kesitine ışık tutuyor. 2016 yılının Ocak ayında yayinlanacak olan belgelerin, 1831-1979 tarihleri arasındaki Ä°ngiltere devletinin, Kürdlerin kökenleri baski ve zulme karsi verdikleri savaÅŸları ve Kürd topraklarının sınırlarıyla ilgili ve hiçbir yerde yayımlanmamış arÅŸiv belgeleri oldugu kaydedildi.

EditörlüÄŸünü Anita Burdett’in yaptığı belgelere iliÅŸkin Cambrige Üniversitesi açıklamasında ÅŸu ifadelere yer vermiÅŸ:

“Adı: 1831-1979, Kürdler Üzerine Belgeler: Kökenleri, Ä°syanları ve Milliyetçilik Kaynak: Cambridge Üniversitesi 9 bin sayfadan oluÅŸan belgeler, Kürdlerin iktidar ve beylere karşı geliÅŸtirdiÄŸi ilk isyanlara yer veriyor. Kürdlerin farklı dönemlerde komÅŸu halklarla iliÅŸkileri nasıl olmuÅŸtur? 19. yy’da Kürdlerde geliÅŸen ulusal duyguların uyanışı, I. Dünya Savaşı’nda Kürdlerin oluÅŸturduÄŸu ulusal örgütler ve hareketleri gözler önüne seriyor. Ayrıca belgelerde  Kürdlerin ülke sınırları hakkında da bilgiler yer alıyor. Kürdlerin kökenleri, aÅŸiretlerin göç hareketleri ve aralarında yaÅŸanan çeliÅŸkiler.

9 bin sayfadan oluÅŸan belgelerde 20 harita yer alıyor. Belgeler, Ä°ngiltere devlet arÅŸivi tarafından Cambridge Üniversitesi’ne verildi. Belgeler 13 cilt kitap olarak ve PDF ortamında Ocak ayında yayımlanacak. Belgelerde; dönemin Ä°ngiltere devletinin, 1831-1979 yılları arasındaki yüzyıldan fazla bir dönemde Kürdler hakkında yaptırdığı araÅŸtırmalar ve bilgiler yer alıyor. Bu belgeler en kısa sürede okuyucuların hizmetine sunulacak formata gelince yayımlanacaktır.’’

*Basnews / Kürd basın medyasından derleme.Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic