1000 Kürd aydınından barış için anlamlı girişim -///=> ANP
1000 Kürd aydınından barış için anlamlı girişim
2008-06-07  
1000 Kürd politikacısı ve aydını, Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl çözümü için dünyada tanınmış İnternational Herald Tribune ve Le Monde gibi gazetelere tam metin ilan verdiler. Kürd aydınlarının savaşa karşı gür sesi, kan, savaş ve acılardan rant edinenleri ürkütüyor.
Türkiye'de Kürt Sorunu'na Barışçıl Çözüm ÇaÄŸrısı
ANP--7/6/2008 / Roni Alasor/ Brussels-Türkiye, Kürdistan ve Avrupa’da yaÅŸayan 1000 kadar Kürd politikacısı ve aydını, Kürd Sorunu'nun demokratik ve barışçıl çözümü için yayımladıkları ortak bildiri, Ä°nternational Herald Tribune ve Le Monde gibi dünyaca tanınmış gazetelerde tam metin olarak yayımlandı. Söz konusu çaÄŸrı, Türkiye’de yaÅŸayan Kürd, Türk ve deÄŸiÅŸik etnik kökenden gelen bütün halkların okuyabilmesi için, Türkiye’deki Taraf gazetesinde de baskıya girdi.
Taraf gazetesinde yayımlanan tam metinde, Kürt sorununun artık sadece bir Türkiye sorunu olmayıp, bir OrtadoÄŸu, bir Avrupa ve bir insanlık sorunu olduÄŸunun duyurulduÄŸu ilanda, "Türkiye kamu vicdanına, dünya kamuoyuna çaÄŸrıda bulunuyor, acilen demokratik bir barışçı bir çözüm için desteklerini istiyoruz" çaÄŸrısı yapıldı.
Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluÅŸturan Kürt halkının, kimliÄŸi yok sayıldığı, dilinin yasaklandığı, kültürünün inkar edildiÄŸi ve çok temel insani haklarından yoksun bırakıldığına yer verilen bildiride, Kürt Sorunu'nun çözümü için ABD ve Avrupa BirliÄŸi (AB) yetkililerinden Ä°rlanda, Bask, Katalan ve Kosova sorunlarının çözümünde deneyim kazanmış eski Britanya BaÅŸbakanı Tony Blair, eski Finlandiya CumhurbaÅŸkanı Marti Ahtisaari, eski Ä°spanya BaÅŸbakanı Felipe González ve Fransa DışiÅŸleri Bakanı Bernard Kouchner'in arabulucu olması isteniyor.
Anayasa taslağında, vatandaÅŸlık tanımının soy esasına göre tanımlanılmaması istenen bildiride, Kürt halkının varlığının kabulü, kendi dillerinde resmi eÄŸitim-öÄŸretim görebilmeleri ve kamusal alanda kendi dillerini kullanma, medya kurma ve iÅŸletme, dernek, kurum ve parti kurma, kültürlerini geliÅŸtirme, siyasal istemlerini özgürce ifade ve savunma haklarının güvence altına alınması isteniyor.
"Ä°stisnasız genel siyasi bir af" istenen bildiride, "PKK, belirlenecek bir prosedüre göre silah bırakmalı. Köy koruculuÄŸu da tasfiye edilmeli. Bu talepler mevcut sınırları sorgulamayan ve tüm demokratik ülkelerin vatandaÅŸlarına tanıdıkları asgari temel insan haklardır.
Bölgelerarası dengesizliÄŸin giderilmesi istenen bildiride, ihmal edilerek geri bırakılan Kürt bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınması için boÅŸaltılan yaklaşık 3 bin 400 yerleÅŸim biriminin yeniden inÅŸası ve köye geri dönüÅŸ için "kapsamlı bir kalkınma planı" hazırlanması istendi. "Demokratik bir AB camiasına katılmaya aday Türkiye'de Kürtçe yayın yapan tek bir ulusal televizyon ve radyo kanalı olmadığı gibi, Kürtçe eÄŸitim veren ne ilk ve orta, ne de bir yüksek öÄŸretim kurumu bulunmuyor.
"Türkiye'de Kürt gerçeÄŸi hâlâ kabul edilmediÄŸi gibi bir terörizm sorununa indirgenmeye çalışılmakta, sorunun çözümü için sınır ötesi askeri operasyonlarla çare aranmakta; bu da, Kürt-Türk iliÅŸkilerini daha da gerginleÅŸtirerek bölgesel dengeleri ve Irak Kürdistanı'nın istikrarını ciddi bir ÅŸekilde tehdit etmektedir."
Bildirinin imzacıları
Türkiye Milletvekilleri: Ayla Akat Ata, Fırat Anlı, Emine Ayna, Co-President Of Dtp, Sevahir Bayındır, Ä°brahim Binici, Pervin Buldan, Selahattin DemirtaÅŸ, Hamit Geylanı, Åžerafettin Halis, Hasip Kaplan, M. Nezir KarabaÅŸ, Gülten Kışanak, Fatma, Kurtulan, Osman Özçelik, Sırrı Sakık, Aysel Tugluk, Ahmet Türk, Özdal Üçer, Nuri Yaman, Bengi Yıldız.
Eski Milletvekilleri: Mahmut Alınak, Zübeyir Aydar, M. Ä°shak AzizoÄŸlu, Kemal Birlik, Hatip Dicle, Ekin Dikmen, Adnan Ekmen, Åžerafettin Elçi, Abdulbaki ErdoÄŸmuÅŸ, Remzi Kartal, Salman Kaya, Mahmut Kılınç, Hüsnü OkçuoÄŸlu, Macit PiruzbeyoÄŸlu, Selim Sadak, Mehmet Emin Sever, Segbetullah SeydaoÄŸlu, Nizamettin ToÄŸuç, Sebahat Tuncel, Ä°brahim Halil Tutu, Hüseyin Yıldız, Nurettin Yılmaz, Ali YiÄŸit, Sedat YurttaÅŸ.
Belediye BaÅŸkanları: A.Kerim Adan, Yalım; A.Kadir AÄŸaoÄŸlu, Åženyurt; Abdullah Akengin, Dicle; Süleyman Akın, Dargeçit; Seyfettin Alkan, Balpınar; HurÅŸit Altekin, Esendere; Fırat Anlı, YeniÅŸehir Burhan Aras, Adana; M.Nasır Aras, Bulanık; Nüsret Aras, HoÅŸhaber; Burhan Aras, Yakapınar; Ä°smail Arslan, Ceylanpınar; Nuran Atlı, MazıdaÄŸ Zeyni Aydeniz, Akarsu; Åžükran Aydın, Bismil; Osman Baydemır, Diyarbakır; Åžehmus Beyhan, Lice; Nadir Bingöl, Ergani; Aydın Budak, Cizre; Emrullah Cin, ViranÅŸehir; Zeki ÇavaÅŸ, Kılavuz; Demir Çelik, Varto; Resul Deniz, Elmakaya; Faik Dursun, BeytüÅŸÅŸebap; Ayhan Erkmen, DaÄŸpınar; Songül Erol Abdil, Tunceli; Ahmet Ertak, Şırnak; Kerem GündoÄŸdu, Özgürür; Leyla Güven, Adana; Ahmet Ä°nci, Kılavuz; Hüseyin Kalkan, Batman; Zülküf Karatekin, Kayapınar; Mehmet Kaya, Kocaköy; Fikret Kaya, Silvan; Mehmet Koyuncu, Kurtalan; Mukaddes Kubilay, DoÄŸubayazıt; Burhan Kurhan, BeÅŸiri; Kazım Kurt, Hakkari; Hüseyin ÖÄŸretmen, Yukarıgöklü; Zeyniye Öner, Sürgücü; Orhan Özer, Rüstemgedik; Yurdusev Özsökmenler, BaÄŸlar, Cihan Sincar, Kızıltepe; Etem Åžahin, Suruç; Gülcihan ÅžimÅŸek, Bostaniçi; Molla ÅžimÅŸek, Gölyazı; Mehmet Tarhan, Nusaybin; Kutbettin TaÅŸkıran, Bayrambaşı; HurÅŸit Tekin, Åžemdinli; Esat Üner, GercüÅŸ; Ali Yıldız, Gülkonu; M. Salih Yıldız, Yüksekova; Muzzefer Yöndemli, Ovaeymir.
Eski Belediye BaÅŸkanları: Abdullah Akın, Åžahabettin Aslaner, M. Remzi AzizoÄŸlu, Mehmet Can Tekin, Murat Ceylan, Åžükrü Çallı, Feridun Çelik, Abdullah DemirbaÅŸ, Zülküf EmirhanoÄŸlu, Fadıl Erdede, Kazım Ergen, Nezir Gülcan, Abdullah Kaya, Osman Keser, Fadil Kılıç, Cabbar Leygara, ReÅŸat Ökten, Selim Özalp, Åžahabettin Özaslaner, Ferman Özer, Mesut Öztürk, Cezair Serin, Metin Tekçe, Hüsnü Tur, Åžefik Türk, Hüseyin Ümit, Sabri Vesek, M. Salih Yalçınkaya, Feridun Yazar, Former President Of Hep.
Politikacılar :
Hak Ve Özgürlükler Partisi -Hakpar: Velit Aba, Resul Alınak, Faysal Balaban, Mehmet Baydar, Sertaç Bucak, President, ReÅŸit Deli, Fehmi Demir, Mustafa Kalkan, Feltah Karagöz, Halis Nezan, Azad Sagniç, Hüseyin Taysun, ReÅŸat Tunç, Åžeref Yalçin.
Katılımcı Demokrasi Partisi (Kadep): Ä°hsan Aksoy, Vice-President, Mehmet Muhsin Aslan, Yüksel AvÅŸar, Abdullah Aydın, Lütfi Baksı, Sait Budak, A.Gafur ÇemberlitaÅŸ, Cuvanroj Ceyhan, Hüseyin, Duru, Mehmet Ä°hsan Elçi, Rüya Elçi, Salih Gülerim, Abdulhakim Günaydın, Mizamettin Maskan, Gazi Sabancı, Ramazan Sönmez, Mahmut Subaşı, Emrullah Süslü, Ali GüneÅŸ, Åžehmuz Yalçın.
Demokratik Halk Partisi - DEHAP: Tuncer Bakırhan, Ali Ürküt, Ä°l ve Belediye Encümenleri: Hamza Abay, Mehmet AbbasoÄŸlu, Abdullah Ala, Ahmet Alagöz, Erol Aldemir, Bayram Altun, Ä°smail Ancı, Maruf Aras, RaÅŸit Arslan, Süleyman Aslan, Mehmet Muhsin Aslan, Necdet Atalay, Medeni Aygül, Mahmut Badıllı, Sedat Binici, Mehmet BozdaÄŸ, Yılmaz Bozkurt, Hasan Bozkurt, Fevzi Caner, Cevdet ÇaÄŸlar, Songül Çaynak, M. Åžerif Çelebi, M. Ä°hsan Çevik, Ä°brahim Çoko, Kurbani Demir, Fehmi Demir, M. Can Demir, Nurettin DemirtaÅŸ, Rufet Diler, Abdurrahman DoÄŸar, Mehmet Doymaz, Kerem Duruk, Kudret Eçer, Hidayet Elinç, Gürgün Elter, Alaaddin Epözdemir, Mehmet ErdoÄŸan, Adnan Ekmen, M. Faik Ertem, Cemil Fazla, Ömer Gökalp, Nurettin Güler, Selahattin Güvenç, Selma Irmak, Hüseyin Işık, Mustafa Kalkan, Eyüp Karageçi, Mehmet Zeki KarataÅŸ, Muhittin Kaya, Selahattin Kaya, Pelgüzar Kaygusuz, ReÅŸat Kaymaz, Mehmet Kaysı, Yavuz Kıtay, Nazım Kök, Ferhat Kutluk, Veli Mükyen, Zeyrettin Okay, Erdal Orhan, Hilmi Öncü, Salih Özdemir, Orhan Özel, Halil PaydaÅŸ, Murat Polat, Hecer Sarıhan, Mustafa Sarıkaya, Sinan Sürmelı, Fahrettin Åžarlatan, Ali ÅžimÅŸek, Mehmet Tanhan, Mehdi Tanrıkulu, Ali Tanrıverdi, Abdurahman TaÅŸçı, M. Åžirin Tekik, Mehmet Tekin, Ä°smail Tilhe, Hamit Tokay, Sıdık ToptaÅŸ, Mehmet Turgay, Fevzi Varlı, Baki Yalcınkaya, Åžehmus Yalvaç, Ferhenk Yazgan, Ä°brahim Yılmaz, Ubeydullah YiÄŸit, Kamuran Yüksek, Ziya Yürük, Enver Yüzen, Hüsamettin ZenderlioÄŸlu.
Sanatçı, Yazar, Yayıncı Ve Gazeteciler: Nesmi Aday, Nilüfer Akbal, Selim Akgül, Metin AktaÅŸ, M. Sait Alparslan, Ahmet Aras, Arjen Ari, Kemal Avcı, Ä°rfan BabaoÄŸlu, Mustafa Balbal, Bayram Balci, Faruk Balıkçı, S. Berkel Baran, Mahmut Barık, Tahar Batei, Åžefik Beyaz, Ali Beyköylü, Mustafa Borak, Bayram Bozyel, Kemal Bülbül, Veli BüyükÅŸahin, Abdullah Cam, Remzi Çakın, Veysel Çamlıbel, Yavuz Çamlıbel, Mehmet Çetin, Hacı Çetinkaya, Ä°hsan Çölemerkli, Yasemin Çubuk, Mehmet Demir, Ömer Dılsoz, Åžehmus Diken, Receb Dildar, DoÄŸan Durgun, Cihan Ekinci, Åžakir Epözdemir, Beni Saadet Erdem, A.Hilmi Erkek, YaÅŸar EroÄŸlu, Serhat Ertuna, Gülçiçek Güncel Tekin, Hüseyin Gündüz, Çetin GüneÅŸ, Ayhan Güngör, Hayal HanoÄŸlu, Eyüp HanoÄŸlu, Remzi Ä°nanç, A-Hicri Ä°zgören, Miran Janbar, Sidar Jir, KöroÄŸlu Karaaslan, Mehmet Emin Karakulak, Vahap Kaya, Gülten Kaya, Abdullah Keskın, Salih Kevırbıri, Kenan Kırkaya, Zülküf Kışanak, Ali KöroÄŸlu, Lal LaleÅŸ, Orhan MiroÄŸlu, Mem Mirxan, DoÄŸan MunzuroÄŸlu, M. Salih Mühürdaroglu, Kaya MüÅŸtakhan, Kawa Nemir, Yilmaz Odabaşı, Ahmet Önal, AliÅŸan Önlü, Hasan ÖzgüneÅŸ, Felat Özsoy, Fadıl Öztürk, Abdin Parıtlı, Kemal Peköz, Celal Peköz, Edip Polat, Rojîn, Mesut Saganda, Suzan Samancı, Naci Sapan, Emin Sarı, Arif Sevinç, Hüseyin Siyabent, Fevzi Åžimdi, Mahmut ÅžimÅŸek, Tayip Temel, M. Salih Turan, Åžehmus Ulek, Ramazan Ülek, Fatma Vargün, Abdullah Varlı, Rizo Xerzi, Mustafa Yelkenli, Güven Yılmaz, Adnan Yüce, Behlul Zelal, Sıtkı Zilan, Adil Zozani. Mehmet Candemir, Ahmet Candemir, Ä°mam Cabpolat, Zülküf Cantürk, Veysi Cayhan,
Dernek Temsilcilikleri Ve Sendikacılar: Saim Abay, Veysi Acagül, Müslüm Acar, Eyyüp Acu, Fadıl Adar, Ahmet Aday, Dilek Adsan, Davut AÄŸar, Murat Akbalık, Burhan Akbay, Ä°smail Akbulut, M. Ali Akçiçek, Åževket Akdemir, Ali Akduran, Elif Akgül AteÅŸ, Mahmut Akıl, Ali Akıncı, Nihat Aksoy, M. Mazhar AktaÅŸ, A.Åžükran AktaÅŸ, Fahrettin Akyıl, Mehmet Akyol, Haydar Akyol, Mehmet Alanç, Abdullah Alınak, Hasan Hayri Alkan, Kenan Alp, Mehmet Alp, Ä°zettin Alpergin, Habibe Altan, Kenan Altan, Veysi Altay, Muhsin Altıntop, Ahmet Altuç, Necib Altunlı, Sadettin Amak, Ahmet Aram, Hasan Arıkan, Mustafa Arısüt, Fahrettin Aslan, Hüseyin Aslan, Emin Aslan, Åžükrü Aslan, Mustafa Aslan, Åžükrü Aslan, M. Nur AÅŸan, Ramazan AteÅŸ, Güven AteÅŸ, Adem Avcıkıran, Bahattin Ayaz, Abdurahman Ayaz, Åžükrü Ayaz, Vedat Aydın, Gülten Aydın, Tekin Aydın, Osman Aydın, Nursel AydoÄŸan, Celal Aygen, Orhan Ayhan, Hüseyin Ayyıldız, M. Erkan AzizoÄŸlu, Niyazi Baban, Mahmut Badıllı, Åžemsettin Bakır, Ä°hsan Bakırhan, A.Vahap Bakış, A.Selam BakÅŸi, Emin BaldaÅŸ, Süleyman Balkan, Ali Bariz, Adil Bartan, Ä°brahim Barut, Halil Basan, Seyithan Basut, Osman BaÅŸkan, Vahap Bayar, Murat BaydoÄŸdu, M. Nuri Bayram, Bekir BekiroÄŸlu, Hasan Beydilli, Yusuf Bilen, Abdülkerim Bingöl, Emrullah Bingül, Ä°brahim Halil Binici, Musa Bor, Lezgin Bozan, Cahit Bozbay, M. Baha Bozkurt, M. Cüneyt Bozkurt, Mehmet Bozkurt, M-Selim BozyiÄŸit, Erdal Ceviz, Mahmut Ceyhan, Ayhan Çabuk, Kerem Çağıl, Cevdet Çaka, Salih Çakır, Ä°rfan Çalış, Nurettin ÇaliÅŸ, A.Rahman Çelik, Ahmet Çelik, Niyazi Çetınok, Nebile Irmak Çetin, Kasım Çetinkaya, M. Metin Çılgın, Mehmet Çınar, Hasan Çiçek, Mehmet Çiçek, Deniz Çiftçi, Åžaban Çiftçi, Zahit Çiftkuran, Selahattin Çoban, Kenan Çoban, Fesih DadaÅŸ, Hüseyin DaÄŸ, A.Kadir Danış, Abdulhakim DaÅŸ, Abdurahman DaÅŸdemir, Salih DaÅŸdemir, M. Ali DaÅŸdemir, A. Alim DaÅŸdemir, Zabit Demir, Kutbettin Demir, Mehmet Demir, Sadık Demir, Abdulrahman Demir, M. Hanifi Demir, Çayan Demirel, Servet Deniz, Faik Diyar, Vedat Doganay, EÅŸref DoÄŸaner, Ali DoÄŸanoÄŸlu, Recep DoÄŸanur, M.Cemal DoÄŸrul, Ceyhan Dölek, Hüsamettin Duyar, Mustafa Vasfi DüÅŸenekli, Ali Can EbedinoÄŸlu, ÅžimÅŸirdin Ekinci, Vezir Ekinci, Serdar Ekingen, Ä°dris Ekmen, Güler Elveren, Hasan Ensarioglu, Ferit Epözdemir, Ali Erdem, Refiya Erez, Farahdiba Ergül, YaÅŸar Ergül, Erdinç Ergün, Ersin Erincik, A.Hilmi Erkek, Mahmut Erkenek, Seher Erol, Azat Fazla, Zemzem Fedai Bali, S.Sırrı FeroÄŸlu, Seydi Fırat, Ferbaba Fırat, Bedri Firat, DoÄŸan Genç, Ahmet Göksu, Hakim Gönül, Ä°hsan Güler, Sedat Güler, Gıyasettin Gültepe, Ali Naki GündoÄŸdu, M. Aydın GündüÄŸmüÅŸ, Hamza Gündüz, Fevzi Gündüz, Akın Güngör, Nevin Güngör ReÅŸon, Ä°brahim Gürbüz, Kazım Gürbüz, Rıza Gürbüz, Ä°lhan Güvenır, Erdal Güzel, Yasin Haskanlı, Tahir Hazar, M. ReÅŸit Irgat, A. Ekber Işık, Baki IşıktaÅŸ, Rıfat Ä°lhan, Åžehmus Ä°miÅŸçi, Sevgi Ä°nce, Ali Ä°ncesu, Kadir Ä°zol, Ä°hsan Kaçar, Hacı Kaçar, Åžükrü Kaçmaz, Mustafa Kalkan, Åžükrü KaraboÄŸa, Bayram Karaca, Ä°smet KaradaÄŸ, Sıdık Karagöz, M. Ali Karagüzel, Bahri Zülküf Karakoç, Ramazan Karasin, Ehup Kart, Veli KasımoÄŸlu, Recep KavuÅŸ, Bülent Kaya, Mehmet Kaya, Tuna Kayalar, Sabahattin Kepenek, Veysel Keser, Umit Keser, Yakup Keskin, Hakkı Kılıç, Mehmet Kılıç, Ahmet Kılıç, M. Åžefik Kızılca, Nurettin Kızılkav, Filiz Kızılkaya, Mehmet Kızıltepe, Gülay Koca, M. Nazif Koç, Nusret Koç, Arif Koparan, Mehmet Korlaelçi, Osman Köse, M. Nuri Kurkmaz, Zozan Kurt, Hamit Kurt, Emin Kurtye, Adıl Kutay, Ä°brahim Kutluay, Lezgin Kutum, Erdal Kuzu, Mahir Malgaz, A.Cemil Mataracı, Abdullah Melik, Ekrem Miraç, Yüksel Mutlu, Hakan Mutlu, Ä°brahim Mutlu, EÅŸret Odabaşı, Ä°smail Odabaşı, Suten OÄŸraÅŸ, A.Melik Okay, Ali Ä°hsan Okçu, Allattin Onart, Halit Oral, Ä°lhan Öncü, Ali Öncü, Yavuz Önen, Veysi Öner, Kazım Öz, Aziz Özalp, Hikmet Özaydınlı, Åžefik Özbay, Emine Özbek, Hikmet Özcan, M. Zeki Özcan, Mulazım Özcan, Kamil Özdemir, Kenan Özdemir, Lokman Özdemir, Mehmet Özdemir, Dursun ÖzdoÄŸan, M. Sait Özek, Mehmet Åžah Özerdem, Halil Özgen, Kemal Özgül, Ali Özler, Menduh Öztürk, Ali Ä°hsan Parlak, Cihat Parlak, Mehdi Perinçek, Vezir PeriÅŸan, Rıza Polat, DerviÅŸ Polat, Seyfettin Polat, Ä°lyas Poyraz, Yusuf Pulat, Ä°brahim Rojhilat, Mesut Rüzgar, Kazım Sağın, Ahmet Salıan, Sevim SalihoÄŸlu, H.Hüseyin Saman, Ä°brahim Sarı, M. Can Sarı, Ä°brahim Seçkin, Faruk Serkan, Hasan Sertkaya, Muharrem Seven, YaÅŸar Seyman, Åževket Åževder Sezen, Åžükran Sincar, Gürbüz Solmaz, Yusuf SöÄŸüt, Nurettin Sönmez, Emin Süzen, Suna Åžahin, Sait Åžanlı, Ayhan Åžanlı, Cemal Åžen, Åžihat Åžengal, Vedat Åžengül, Serdal Åžimdi, Emir Ali ÅžimÅŸek, Ferhat ÅžimÅŸek, Sami Tan, Rıza Tan, M. Nuri Tanrıkulu, Cuma Tanrıkulu, M. Fatih Tanrıkulu, Tahirhan TaÅŸ, Nedim TaÅŸ, Muzaffer TaÅŸcan, Mehmet TaÅŸkıran, Kemal TaÅŸtan, Muharrem Tekin, Muammer Tekin, Emin Tekin, Hüseyin Timur, Mahmut TimurtaÅŸ, Nusret Tokdemir, Deniz Topkan, Fazıl Töre, K. Ali Tufan, Asım Tuncay, Sedat Tuncer, Ä°sa Tunç, UÄŸur Turan, Nevzat Turgut, Ahmet Turgut, Hüseyin Turhan, ReÅŸit TuÅŸar, M. Ali Tüy, Nedim Tüzün, Nevaf Uçar, Necip Uludil, A.Hikmet Uslu, Çetin Uyar, Ä°brahim Ülker, Mehmet Vural, Müyeser Vurunbigi, Halis Yakut, Orhan Yalçın, Sedat Yalçın, Reyhan YalçındaÄŸ, Hülya Yaman, Serdar Yaman, ReÅŸit YaÅŸar, Edip YaÅŸar, Atilla Yazar, Nadir YektaÅŸ, Hülya Yener, Haci Yersın, Habib YeÅŸiltepe, Suat YetiÅŸkin, Talıb Yıldırım, Mustafa Yıldız, Ümit Yıldız, Hamit Yıldız, Halit Yıldıztekin, Sebahettin Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Ali Yılmaz, Seferi Yılmaz, Azize YiÄŸit, Murat Yikit, Özkan Yorgun, A. Rıza Yurtsever, Cemalettin Yüksel, Yücel Zülfükar, Mazhar Zümrüt, Hatice Zümrüt.
Avukatlar (Baro BaÅŸkanları): Nevzat Anuk, Hakkâri, Hüsnü Ayhan, Sabri Çepik, NuÅŸirevan Elçi, Åžirnak, Feridun Gökkan, Fethi GümüÅŸ, Özgür UlaÅŸ Kaplan, Necip Korkmaz, Sadun Öztürk, Sedat Özvin, Sezgin Tanrıkulu, Necati Yakışırer, Mazhar Yürek,
Avukatlar: Mehmet Emin Adıyaman, A.Kemal AhlasoÄŸlu, Muhammed Akar, Süleyman Akkaya, M. Emin Aktar, Fikret AktaÅŸ, Mustafa AladaÄŸ, Hasan Aldanmaz, Mehmet AliÅŸ, Semra Anda, RuÅŸen Arslan, Türkan Aslan, Mehmet Ali Aslan, Hüsnü Ayhan, Mustafa Ayzit, Ferhat Bayındır, Mehmet Bayraktar, Nezahat PaÅŸa Bayraktar, Gülhan Bayram, Mesut BeÅŸtaÅŸ, CimÅŸit Bilek, Sevgi Binbir. Ali Bozan, Ercan Bozkurt, Bedia Buran, Hikmet Burçak, Baki Çelebi, Nizamettin Çelik, Murat Çiçek, Sedat Çinar, Ahmet DaÄŸ, Hasan DaÄŸtekin, Meral Danış-BeÅŸtaÅŸ, Sami Demir. Servet Demir, M. Ali Dinler, Baran DoÄŸan, Ä°rfan Dündar, Mehmet Ekici, Tahir Elçi. Yusuf Elitok, Muharrem Erbey, Piltan ErdoÄŸan, Vatan Erler, Özgür Erol, Abdulrezzak ErtaÅŸ. Yusuf Eryol, Veysi Eski, M.Åžerif FelekoÄŸlu, Kazım Genç, Naim Geylani. Yekbun Geylani Aslan, Feridun Gökkan, Ä°brahim Güçlü, Abdulkadir Güleç, Ömer GüneÅŸ, Mustafa GüneÅŸ, Beyhan Günyeli. Celal Haras, Veysi Hızal, Mizgin Irgat, Ä°smail Hakkı Işık, Ä°brahim Ä°nce, Fatma Dilek Ä°ncesu, Hacı Kabak, Filiz Kalaycı, Levent Kanat, Åženay Karababa, Yusuf KarataÅŸ, Bekir Kaya, Giyasettin Kaya, Mahir Kaya, Selahattin Kaya, Metin Kılavuz, Mahmut Kızılay, Sabahattin Korkmaz, Mustafa KöroÄŸlu, Bedri Kuran, Mehmet Mızrak, Güven Özata. Kahraman ÖzçaÄŸin, Halil Ä°brahim Özdemir, Saim Özdemir, Alpay Özer, Serdar Özer, Mustafa Özer, Vedat Özkan, M. Nuri Özmen, Sadun Öztürk, Hasan Hüseyin Reyhan, Mustafa Rollas. Halit Salman, Aydın Satıcı, Sait Sever, Ä°brahim SinemillioÄŸlu, Zülküf Åžahin, CemÅŸid Tabak, Nurettin Tanış, Mahmut Tanzi, Feridun TaÅŸ, Mahmut TaÅŸcı, M. Hakan Tay. Sedat Töre, Bahattin TurÅŸak, Yusuf Vargün, Baran Vural, GüneÅŸ YaÄŸcı, Ender YaÄŸmur, Nurettin Yasak, Ali YaÅŸar, Sami Yavuz, Hasan Yenice, Ahmet YeÅŸil, Faik Yıldırım. Canip Yıldırım, Resul Yuca, Mümtaz Yurtsever, Veysi ZeydanlıoÄŸlu.
Doktorlar: Nusret AteÅŸ, Mehmet Zeki Budak, Orhan Budak, Muammer DeÄŸer, Mehmet Dılara, Ä°lhan Diken, Ömer EkÅŸi, Adnan GüllüoÄŸlu, Mahmut Ä°lhan, Necdet Ä°pekyüz, Mustafa Kaçar, Naci Kutlay, Mehmet OkçuoÄŸlu, Hamit Özçelik, M. Kemal Parlak, Burhan SeyhanoÄŸulları, Sabri Soysal, Ayten Tutam, Selim Ülger, Malur Yeşıldal, Rıfat Yüksekkaya.
Bilim Ä°nsanları ve ÖÄŸretim Üyeleri: Ä°rfan Açıkgöz, Ahmet Adigüzel, Mehmet Akar, Murat Akbalik, Ali Akduran, Halil Aksoy, Yalçın Alçiçek, Tarik Altun, DoÄŸan Angay, Hüseyin Anıl, M. Selim Aratemur, Ä°smail Ata, Nurettin Ataman, Nusret AteÅŸ, Halil AteÅŸ, Selahattin Atmaca, Ali Aylı, Abdurrahman Bakır, ÇiÄŸdem Binbay, Figen Binbay, M.Baha Bozkurt, Abidin Büyüksu, Mahmut Can, Mehmet ÇalÄŸan, Niyazi Çetinok, Habib Çınar, Sıtkı Dehset, Nezir Demir, Hayri Demirel, M.Baki Döner, Hüsamettin Duyar, Zahir Düz, Feyyaz Ekmen, M. Masum EriÄŸ, Ali Ersönmez, Erkan Eslek, Cafer Göçmen, Hüseyin Gözen, Mustafa Gül, Kemal Gültekin, Ali Gün, Yüksel Han, Fehim Işık, Hatun Ä°ldeniz, Ahmet Ä°nan, Gülçin Ä°sbert, Tayfun Ä°ÅŸçi, Hasan Kaldık, Zeki Kanay, Alican Kaplan, Emine Karaaslan, Hacı Ali Karabıyık, Gıyasettin Karahan, Mehmet Ali Kaya, Musa Kazıcı, Ayfer Koçak, Aliye Korkmaz, Musa Kulu, BiÅŸar Kulumaz, Fadime Kurt, Hasan Kurtay, Sedat KuÅŸsever, Kamil Kutlu, Ä°brahim Küreken, Emile MeÅŸe, Lami Özgen, Hasan ÖzgüneÅŸ, Seyfettin Özkaçmaz, M. Ali Özkal, UÄŸur PaÅŸa, Yusuf Polat, Mesut Saganda, Turan Sarıtemur, Nimet Sezgin, Kemal Söylemez, Tuncay ÅžaÅŸar, Turgay Tarhan, Gökhan TaÅŸtan, Hacı Tekin, Celal Temel, Mahmut ToÄŸrul, Sedat Tuncer, Faik Tunçtay, Yılmaz Turgut, Tuncer UÅŸar, Fikret Uyar, Cengiz ÜstüntaÅŸ, Mustafa Vakit, Mehmet Yardımcı, Haci Yersin, Kadri Yıldırım, Ahmet Yıldırım, M. Tayip Yıldız, Dursun Yıldız, E.Ä°nce Yılmaz, Turgut YokuÅŸ, Ali Rıza Yumur, Hasan Yurtsever. Kemal Yüksel.
Avrupa: Fahrettin Adsay, Aso Agace, Feqi Ahmet, Nezîr Akad, Abdullah Akagunduz, Mahmut Akbayır, Hamide Akbayır, Salih Akın, Hacı Akman, Hüseyin Akmaz, M. Emin Aktar, Åžemsettin AktaÅŸ, Fikret AktaÅŸ, Rohat Alakom, Roni Alasor, Naile Aras, Faruk Aras, Günay Aslan, Mustafa Aslan, Hüseyin Aslan, Musa Ataman-Sosyal, Ziya Avcı, Bayram Ayaz, Aydın, Artist; Mustafa Aydogan, Ä°brahim Seydo Aydogan, Fergin Melik Aykoç, RuÅŸen Aytaç, Osman Aytar, Halid Azizoglu, Hêlin Baba, Kazım Baba, Kurdo Baksı, Melle Åžafi Mehmet Ballı, Cemal Ballıkaya, Mahmut Baran, LAli Baran, Artist; Rojen Barnas, Cemal Batun, Newroz Bawer, Hüseyin Bektas, Serdal Benlı, Åžefik Beyaz, Hasan Beydilli, Hüseyin Bildik, Hasan Bıldırıcı, Sidar Bıngöl, Xemgin Birhat, Sıddık Bozarslan, Åžermîn Bozarslan, Hamit Bozarslan, At Ehess, Paris; Y. Serhat Bucak, Yılmaz Çamlıbel, Goran Candan, Director Of The Kurdish Library And Museum Ä°n Sweden; Cankurd, ; Franck Cecen, Özlem Çekiç, Ali Haydar Celasun, Hanefi Celepli, Ahmet Çelik,; Rıza Çelik, Architect; Salim ÇelıkerCeladet Çelıker, Munzur Çem, Ferda Çetin, Hikmet Çetin, Fırat CewerıMûrad Cıwan, Cömert, Ahmet DaÄŸ, Murat Dagdelen, Faysal DaÄŸlı, Seyhmus Dagtekın, Sileman Demır, Mehmet Demir, Mustafa Demir, Gülseren Demirel, Ahmet Gulabi Dere, Aydın Dere, Delil Dilanar, Haydar Dıljen, Dino, Diyar, Tuncay DoÄŸan, Ä°brahim DoÄŸuÅŸ, Faruk Doru, Seyran Duran, Husên Düzen, Sami Ekici, Tahir Elçı, Kadir Emsız, Bedirxan Epözdemır, Hacı ErdoÄŸan, Yasar ErtaÅŸ, DerwiÅŸ Ferho, Medeni Ferho, Kemal Görgü, Bilal Görgü, Baki Gül, Abdulkadir Güleç,Cemil Gündogan, Ä°brahim Gürbüz, Åžehmus Güzel, Hediye Güzel, Rojan Hazım, Canê Inac, Metin Ä°ncesu, Işık Ä°ÅŸcanlı, Haydar Işık, Keya Izol, Ender KaradaÅŸ, Yakup Karademır, RaÅŸit Karakaya, Ahmet Kasımoglu, Fuat Kav, Kawa, Åžerafettin Kaya, Zeki Kaynak, Ali Hüseyin Kerim, Ali Kılıç, Academic; Mustafa Kısabacak, Ali Haydar Koc, Süleyman Köksal, Demet Korkmaz, Seyîdxan Kurıj, Ziya Lacın, Mehmûd Lewendı, Recep MaraÅŸlı, Faris Medeni Marsıl, Mehmet Menge, Cahit Mervan, ; Hesenê Mete, Åžiyar Munzur, Emîn Narozı, Kendal Nezan, Özz Nujen, Mamoste Nujen, Cemal Onursal, M. Ali Oturan, Nihal Oturan, Serdar Özer, Mustafa Özer, Mehmet Özgül, ReÅŸat Özkan, Fevzi Özmen, MaÅŸallah Öztürk, Nalin Pekgül, Mustafa Peköz, ; Kemal Peköz, Celal Peköz, Gülistan Perwer, Singer; Sivan Perwer, Musician; Arzu PeÅŸmen, Remzi Rasa, Painter; ÅžoreÅŸ ReÅŸi, Baran Rızgar, Kazım Robar, Serdar Rosan, Rotinda Singer; Mehmet Åžahin, Beser Åžahin, Singer; Mahmut Åžakar, Gıyasettin Sayan, Abubekir Saydam, Mukaddes Åžahin, Åžemdin, Singer; Nezir Åžemmıkanlı, Seyithan, Singer; Hasan Sınemılıoglu, Zinar Soran, ReÅŸad Sorgul, Kamer Söylemez, Zerin Tek, Mustafa Topkaya, Birusk Tugan, Sedat Tuncer, Veysel Turhan, Feleknas Uca, Member Of European Parliament; Åžehmus Ülek, Mehmet Ulker, Mesut Uysal, Oktay Uzun, Yekta UzunoÄŸlu, Zinarê Xamo, ; Faik Yağızay, Rıza YaÄŸmur, Yusuf YeÅŸilöz, Memo Yetkın, Mirhem YiÄŸit, ; Mehmet Emin Yıldız, Kerim Yıldız, Memo Yıldız, Mehmet Yüksel, Ä°smail YurtdaÅŸ, Mümtaz Yurtsever, ; ReÅŸo Zîlan, Zeynelabidîn Zınar, Ahmet Zîrek


Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic