Remzi Kartal : AKP, Kürdlerin ödünç oylarını okuyamiyor -///=> ANP
Remzi Kartal : AKP, Kürdlerin ödünç oylarını okuyamiyor
2008-03-25  
Remzi Kartal: Başbakanın açıkladığı paket, ekonomik rüşvetler ile halkı kandırmak ve yürütülen askeri politikalardan dolayi Kürt halkı içinde imaji bozulan AKP.nın makyajını tazelemeyi hedeflemektedir. İlleri sürülen 12 milyarlık paketin nerelere harcanacağı da meçhul.
Kürt partileri ErdoÄŸan’ın ‘Kürt Paketini’ deÄŸerlendiriyor (9)
Bugünkü konuÄŸumuz DEP eski Milletvekili ve Kongra-Gel BaÅŸkan yardımcısı Remzi Kartal.
ANP / Roni Alasor / Paris, 24 Mart 2008 - Türk ordusu geçtiÄŸimiz yılın sonlarından Mart ayının baÅŸlarına kadar 3 ay boyunca Federal Kürdistan topraklarını karadan ve havadan yoÄŸun bir ÅŸekilde bombaladı. HPG güçlerinin üstlendiÄŸi Zap zapt edilmeyince ordu onlarca kayıpla geri çekildi. Bunun üzerine AKP hükümeti ‘Kürd sorununun sadece askeri yüntemlerle sürdürülemeyeciÄŸini’ açıkladı ve hemen ardından ise BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kürd coÄŸrafyasında kullanılmak üzere ‘12 milyar dolarlık bir yatırım projelerinin olduÄŸunu’ söyledi. ErdoÄŸan’ın açıklaması, Ankara’yı yakında izleyen baÅŸta Avrupa BirliÄŸi ve ABD olmak üzere bir çok çevrede farklı tepki ve yorumlara neden oldu. Bunun üzerine, yaklaşık 10 gündür Kürd siyasi partilerinın ErdoÄŸan’ın ‘12 milyarlık Kürd paketi’ hakkında ne düÅŸündüklerini ve Kürd sorununun çözümüne iliÅŸkin tepki ve görüÅŸlerini haber-röportaj dizisi ÅŸeklinde yayınlamayı gerekli gördük.  
Dizmimizde, saÄŸdan islamcısına, soldan liberaline kadar bütün Kürd siyasi parti temsilcileri, daha çok GAP-enerji, yol yapımları vb alanlarda kullanılacak olan ‘paketin’ Kürd sorununu çözemeyeceÄŸinın altını çizdiler. Türkiye’ye yeniden barış ve diyalog çaÄŸrısında bulunan Kürd parti ve temsilcileri, AKP ve Türk devletinın klasik-paketler yerine, Kürd sorununun demokratik ve siyasi çözümüne yönelmesinin uzun vadede en baÅŸta Türkiye’nın yararına olacağını belirttiler.
Kongra-Gel Başkan Yardımcısı Kartal :
SavaÅŸ dayatılmazsa, Kürdler barışta kararlı
Bugün DEP eski Van Milletvekili Kürt siyasetçi Remzi Kartal ile dizimizi noktaliyacağız.  DiÅŸ hekimliÄŸinden siyasete atılan Remzi Kartal’ın siyasi ‘serüveni’ aynı zaman modern Kürd siyasetinın legal serüvenidir. HEP’ten bugünkü DTP’ye tam 18 yılı aÅŸkın oldukça sıcak ve o kadar da trajik geçen bir tarih... On binlerin kanı aktı. Varlığı kabul görmeyen ‘bir halk yeniden yaratıldı’.  
Yurtsever bir aile ortamında büyüyen Kartal, öÄŸrencilik yıllarında Kuzey Kürd siyasi hareketlerinın ‘ana ırmaklarından biri’ olan Türkiye Kürdistanı Demokrat Partisi (T-KDP)’ye yakın durdu ve bu partinın siyasi bir cinayete kurban giden Sekreteri Dr. Sait Kızıltoprak (Dr. Åživan) ile siyasi faaliyetlerde yer aldı. Kartal, 12 Eylül askeri darbesinden sonra üç kez tutuklandı. 1990 yılında kurulan Halkın Emek Partisi (HEP)’ın kuruluÅŸ çalışmalarında yer aldı ve aynı partinın Van Ä°l BaÅŸkanı oldu. 1991 parlamento seçimlerinde Van milletvekili olarak seçildi.
Remzi Kartal’ı ilk kez Apocu hareketin ERNK organizatörlüÄŸüyle 1994 yıllının Eylül ayında Hollanda’nın Maasrtricht kentinde düzenlediÄŸi geleneksel uluslararası bir Kürt festifalinde gördüm. Bir grup eski DEP milletvekilli arkadaÅŸiyla birlikte, 100.000 kapasitelik büyük bir spor stadyomunda yapılan açık hava festifalının ön cephesinın misafirlere ayrılmış bölümünde oturmuÅŸlardı. DEP Milletvekillerinden Nizamettin ToÄŸuç hoca hariç, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Mahmut Kılınç, Ali YiÄŸit ve daha bir çok Kürd politikacısı yan yana oturmuÅŸ, baÅŸta Türk basını olmak üzere Avrupa medyasının ilgi odağı olmuÅŸlardı. Dün akÅŸam, bundan 15 yıl önce çektiÄŸim fotoÄŸraflara bir göz attım : Ön sırada oturan gür kirpikli, siyah saçlı başı dik delikanlı bugün artık 60’larda ilerliyor. Hala dinç görünen Kartal, O kabul emezse de artık saçları kar beyaz.
Kartal’ın görüÅŸlerini alırken, kendisini Avrupa’da ilk gördüÄŸüm 1994 ylına, gerilere gittim. Oysa DEP’liler o zaman yakalanmamak için Avrupa’ya ‘geçici sürgüne’ gelmiÅŸlerdi. Yani geri dömek için. Ama dönemin en kanlı savaşını yürüten Çiller-AÄŸar-GüreÅŸ üçlüsü ve devleti bir ahtapot ağı gibi saran çeteler halkın iradesiyle seçilen vekillere geri dönme imkanını vermediler. Kürde yasaklı legal siyasetin yolları tamamen kapatıldı. Sonuçta Kürd coÄŸrafyasında daha da kızıştırılan savaÅŸ yeni binlerin canını aldı. Dumanı seven kurtlar iyice palazlanmıştı ranttan. Herkes bir bedel ödedi. Remzi Kartal da çok sevdiÄŸi büyük oÄŸlu Bager’ini kaybetti savaÅŸta.
Kartal’ın Avrupa’ya sürgüne çıkma fırsatını bulamayan diÄŸer Kürd milletvekili arkadaÅŸları Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve merhum Orhan DoÄŸan ise Türk parlamentosundan kaba kuvvetle alınarak direk cezaevine gönderildiler : 15 yıl hapis !
Kartal ülkeye geri dönemeyince yurtdışındakı diÄŸer sürgün arkadaÅŸları ile birlikte "DEP ile Dayanışma Bürosu"nu kurdu. Ardında 1995’te yine DEP’li arkadaÅŸlariyla birlikte Sürgünde Kürdistan Parlamento’sunu oluÅŸturdular. Daha sonra 1999’da KNK, 2003 yılında ise Kongra Gel’in kurulmasında yer alan Kartal, hala KONGRA-GEL BaÅŸkan Yardımcılarından.
SöyleÅŸimizde, bütün acı ve olup bitenlere raÄŸmen, Kartal, barış ve diyaloÄŸun hala mümkün olduÄŸuna inaniyor ve Türk tarafına ÅŸu mesajı veriyor : ‘Kürdlerin barış ve kardeÅŸlik için uzatıkları elini tutmak ve savaşın daha da yoÄŸunlaÅŸmasını önlemek hala mümkün ve Kürd tarafı her konuda sorumluluklarının gereÄŸini yerine getirme konusunda kararlıdır’ diyor.
Evet savaşı yaÅŸayanlar ve acısını içinde hisedenler daha iyi bilir, tıpkı barışı da. Söz Remzi Kartal’ın :
BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan ve AKP hükümetinın programında Kürt sorununu çözme deÄŸil, askeri olarak ezme ve bastırarak bitirme konsepti vardir. Açıklanan 12 milyarlik paket bu konsepte zemin hazırlamak içindır. Yeni paket, ekonomik rüÅŸvetler ile halkı kandırmak ve yürütülen askeri politikalardan dolayi Kürt halkı içinde imaji bozulan AKP’nın makyajını tazelemeyi hedeflemektedir. Ama iÅŸin içinde ‘ince bir oyun’ da vardır. Çünkü ileri sürülen 12 milyarlık paketin nerelere harcanacağı da meçhul. EÄŸer sözü edilen ‘paket’, GAP kapsamında daha çok Batıya enerji üretme projelere yatırım ise, o zaman (bırakalım Kürt sorununun siyasi çözümünü) bunun Kürdistan’daki ekonomik geliÅŸmelerle bile izahını yapmak gülünç.
Maalesef, Recep Tayyip ErdoÄŸan 22 Temmuz seçimlerinde Kürtlerin AKP’ye verdikleri oylari doÄŸru okuyamamıştır. Kürtler belki olasi bir demokratikleÅŸmeye vesile olabilir umuduyla AKP’ye bir ÅŸans vermek istediler. Ancak AKP Kürt halkının beklentilerini anlamak istemediÄŸi için askeri ÅŸiddet politikalarını daha da yoÄŸunlaÅŸtırdı ve Kürt halkının kendisine verdiÄŸii krediyi bitirdi. Kürtler AKP’nin gerçek yüzünü daha iyi görebildiler.
AKP’nın Kürtlerle ilgili siyasetinin en büyük handikaplarından biri de, tıpkı devletin onlarca yıldır yaptığı gibi, Kürt halkını ekonomik rüÅŸvet ve para ile satın alabileceklerini düÅŸünüyorlar. Oysaki özgürlüÄŸü ve onuru için her ÅŸeyini feda eden bir halkın, ekonomik rüÅŸvetler ile aldatılabileceÄŸini düÅŸünenler, Kürt halk gerçekliÄŸini tanımak ve anlamak istemeyenlerdir. Bu güne kadar Kürt sorununda yürütükleri akılsız politikaların sonucu olarak eriyip giden diÄŸer partiler gibi, AKP de Türkiye’nin zaman ve kaynaklarını tüketecek ve kendisi de kaybedecektir.
Buna raÄŸmen, Kürdlerin barış ve kardeÅŸlik için uzatıkları elini tutmak ve savaşın daha da yoÄŸunlaÅŸmasını önlemek hala mümkün ve Kürd tarafı her konuda sorumluluklarının gereÄŸini yerine getirme konusunda kararlıdır.


Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic