DTP : Pakette Kürd sorunu ve demokrasi yok -///=> ANP
DTP : Pakette Kürd sorunu ve demokrasi yok
2008-03-21  
DTP Başkan Yardımcısı Tuncel: Pakette, işsizlik ve yoksulluk sorunuyla kapsamlı bir devlet politikası yerine, bölgesel asgari ücret uygulaması gibi Kürdün yoksulluk sınırında istihdam edilmesini sağlayacak önlemler var.
Kürd partileri ErdoÄŸan’ın ‘Kürd Paketini’ deÄŸerlendiriyor (7)
ANP / Roni Alasor / Brüksel, Newroz 2008 - Türkiye BaÅŸbakanı Recep Tayyip ErdoÄŸan bundan bir süre önce Kürd coÄŸrafyasında kullanılmak üzere ‘12 milyar dolarlık bir paket’ açacaklarını söyledi.
Federal Kürdistan’a yönelik yapılan en son askeri harekattan hemen sonra açıklanan ‘paket’ Türkiye’de, Kürdistan coÄŸrafyasında ve Kürd sorununu Brüksel ve VaÅŸington’dan yakından izleyen Avrupa BirliÄŸi ve ABD çevrelerinde deÄŸiÅŸik tepkilere neden oldu.
- Peki yeni paket Kürd sorununu, Kürdistan coÄŸrafyasında yaklaşık 25 yıldır süren ve on binlerce insanın yaÅŸamına neden olan savaşı, kan ve göz yaÅŸlarını durdurabilecek mi ...
- Kürd siyasi hareketleri BaÅŸbakan ErdoÄŸan’ın yeni reform paketine nasıl bakiyor ...
- Kürd parti liderlerinin, Kürd sorununun çözümüne, toplumsal barış ve uzlaÅŸmanın saÄŸlanabilmesine iliÅŸkin görüÅŸ ve önerileri nedir ...
Elimize ulaÅŸan bütün Kürd siyasi parti ve örgütlerinin görüÅŸlerini olduÄŸu gibi yayınliyoruz. UlaÅŸamadığımız siyasi örgüt ve çevreler bize görüÅŸlerini araratnewspublishing@hotmail.com e-mail adresi ile ulaÅŸtırabilirler. 
..........................................................
DTP Eş Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel :
BaÅŸbakan ErdoÄŸan tarafından gündeme getirilen en son paketle Kürt sorununun özü gözden kaçırılmak istenmektedir. Kürt sorunu ekonomik ve kültürel yansımaları da bulunan siyasi bir sorundur ve çözümün de siyasi düzlemde, halkın talepleri dikkate alınarak bulunması gerekmektedir
Bugünkü konuÄŸumuz DTP EÅŸ Baskan Yardımcısı ve Ä°stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel. Tuncel hakkında neler söylenmedi ki... ‘Ä°llegal örgütten’ dolayı hapse atıldı. Hakkında 15 yıl ceza istendi. Ama kanıt ve tanıkların bulunması kolay olmadı. Türk ve Kürd seçmenler hapiste iken Tuncel’i ‘tutuklu’ milletvekili adayı gösterdiler. Tuncel 22 Temuz 2007 parlamento seçimlerinde Ä°stanbul 3. Bölgeden halk tarafından seçilerek TBMM’ye gönderildi.
Guienes book of world records kitabının siyasi tarihinde yer edinip edinmediÄŸini bilmediÄŸimiz aslen Malatyalı Alevi Kürd olarak bilinen Tuncel parlamentoya seçilince sonra hakkında yeni idialar ortaya atıldı : Kürdler tarafından zorla asimle edilmiÅŸ bir Türk... AkÅŸam gazetesi yazarlarından Güler Kömürcü’nün köÅŸesine (17.08.2007) konuk olan ‘tarihçi’ milliiyetçi bir Türk, ‘DoÄŸu Anadolu’da 1514’ten 1909’a kadar süren baskı sonucunda birçok Alevi Türk boyu KürtleÅŸti. Ä°ÅŸte Sabahat Tuncel de Kürt aÅŸiretlerinin baskısı sonucu kimliÄŸini unutmuÅŸ, yitirmiÅŸ en öz Türk boylarından birinin çocuÄŸudur. Sabahat Tuncel’in ailesi, Balaban AÅŸireti’nden. Balabanlar, büyük bir aÅŸiret olan Begdili AÅŸireti’ne baÄŸlıdır.
Sebahat Tuncel Türk veya Kürd, ne fark eder. Türkün ak yüzü Ä°smail BeÅŸikçi ve Akın Birdal da Türk deÄŸilller mi ? Kaldiki Türk oÄŸlu Türk Akın Birdal da Tuncel ile aynı partinın düÅŸünce ve koltuklarını paylaÅŸiyor.
Bugün söz, Osmanlıya dayanan zalim Kürd aÅŸiretlerinın zorla KürdleÅŸtirdiÄŸi Balaban AÅŸireti’nin kızı DTP BaÅŸkan Yardımcısı Milletvekili Tuncel’ın.
DTP Eş Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel :
Kanımızca, Türkiye’de yaÅŸanan Kürt sorununu doÄŸru tanımlamak çözüm noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Zira bugün Türkiye’de sayıları 20 milyonu bulan ve halk olmaktan kaynaklı haklarını kullanamayan bir Kürt nüfus bulunmaktadır. Uzun yıllar boyunca kendi dilini konuÅŸup yazmasına, kendi kimliÄŸini, kültürünü özgürce yaÅŸayıp gelecek kuÅŸaklara aktarmasına izin verilmeyen Kürt halkı; aynı zamanda iÅŸsiz ve yoksul bırakılmıştır. Bu noktada, AKP hükümetinin bölgeye yönelik olarak ÅŸimdiye kadar getirdiÄŸi açılımların insanlara bedava makarna, bakliyat dağıtarak Kürt halkını bir sadaka kültürüne alıştırma amacını güttüÄŸünü ve bölgedeki yoksulluk ve iÅŸsizliÄŸin çözümünün bir devlet politikası ÅŸeklinde ele alınmadığını biliyoruz. AKP hükümeti tarafından getirilen paketteki ekonomik yatırımlar ayağı da göz boyamaya yöneliktir. Bölgedeki iÅŸsizlik ve yoksulluk sorunuyla kapsamlı bir devlet politikası oluÅŸturularak mücadele etmek yerine, bölgesel asgari ücret uygulaması gibi Kürt insanının yoksulluk sınırında istihdam edilmesini saÄŸlayacak önlemlerle bölgeye sermaye çekilmeye çalışılması söz konusu olacaktır. 
BaÅŸbakan ErdoÄŸan tarafından gündeme getirilen en son paketle Kürt sorununun özü gözden kaçırılmak istenmektedir. Kürt sorunu ekonomik ve kültürel yansımaları da bulunan siyasi bir sorundur ve çözümün de siyasi düzlemde, halkın talepleri dikkate alınarak bulunması gerekmektedir. Ancak bugün AKP hükümeti tarafından ortaya konulan proje, yerel seçim yatırımı görüntüsü çizen yamalı bir bohça niteliÄŸindedir. Bugün ulusların kaderini tayin hakkı baÄŸlamında, Kürt halkı Türk halkı ile birlikte ortak vatanda yaÅŸama isteÄŸini belirtmektedir ve bu istek Demokratik Özerklik projesi ile yaÅŸam bulmuÅŸtur. Türkiye’nin de imzacısı olduÄŸu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Åžartı ile uyumlu olarak Türkiye’nin idari ve siyasal açıdan kapsamlı bir demokratik reform sürecinden geçerek yerel yönetimlerde halkın kendini ilgilendiren konularda söz ve karar sahibi kılınmasını amaçlayan bu proje aynı zamanda çok kültürlü bir demokratik toplum yapısını güvence altına alacaktır. Yine Türkiye’de yaÅŸayan bütün kimlik ve kültürlerin kendini özgürce ifade edebilmesinin güvence altına alındığı sivil bir anayasanın oluÅŸturulması son derece önemlidir. DTP olarak bizler Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için verdiÄŸimiz mücadelede birçok baskı ve engellemelerle karşılaÅŸtık. Partimize açılmış bulunan kapatma davası, milletvekillerimize yönelik dokunulmazlıklarının kaldırılması için düzenlenmiÅŸ fezlekeler bu baskıların örneÄŸi olarak önümüzde duruyor. Ancak biz tüm bu olumsuz koÅŸullara raÄŸmen her zaman demokrasi ve özgürlüklerin geniÅŸletilmesinin herkes için gerekli ve önemli olduÄŸunu vurguladık; demokrasiden taviz verilmesinin istisnası olamayacağını söyledik. Bugün AKP’ye açılan kapatma davasıyla bu söylemimizde ne kadar haklı olduÄŸumuzu görmüÅŸ bulunuyoruz. Demokrasinin güçlenmesi ve özgürlüklerin alanının geniÅŸletilmesi için verilecek mücadelenin aynı zamanda statükoyu savunanlara karşı da bir mücadele olduÄŸunun bilinciyle, barışçıl ve demokratik mücadelemizi tüm zorluklara karşın bundan sonra da sürdürme kararlılığında olacağımızı belirtmek isteriz.

Haber dizimize Kürd siyasetçi-yazar Kemal Burkay ile devam edeceÄŸiz.Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic