HAK-PAR: Vaadlere deÄŸil, uygulamaya bakmak gerekir -///=> ANP
HAK-PAR: Vaadlere deÄŸil, uygulamaya bakmak gerekir
2008-03-21  
HAK-PAR : Vaad edilen paketler bugüne kadar uygulanmadığı için inandirici olamiyor. AKP, geleneksel resmi çizgide israr etmeyi bırakmalı: Güvenlik, ve Ekonomik sosyal boyut söylemi 84 yildir sorunu çözemedi. Hükümet demokratik açılımlarda cesur olmalı.
Kürd partileri ErdoÄŸan’ın ‘Kürd Paketini’ deÄŸerlendiriyor (6)
ANP / Roni Alasor / Brüksel, 20 Mart 2008 - Türkiye BaÅŸbakanı Recep Tayyip ErdoÄŸan bundan bir süre önce Kürd coÄŸrafyasında kullanılmak üzere ‘12 milyar dolarlık bir paket’ açacaklarını söyledi.
Federal Kürdistan’a yönelik yapılan en son askeri harekattan hemen sonra açıklanan ‘paket’ Türkiye’de, Kürdistan coÄŸrafyasında ve Kürd sorununu Brüksel ve VaÅŸington’dan yakından izleyen Avrupa BirliÄŸi ve ABD çevrelerinde deÄŸiÅŸik tepkilere neden oldu.
- Peki yeni paket Kürd sorununu, Kürdistan coÄŸrafyasında yaklaşık 25 yıldır süren ve on binlerce insanın yaÅŸamına neden olan savaşı, kan ve göz yaÅŸlarını durdurabilecek mi ...
- Kürd siyasi hareketleri BaÅŸbakan ErdoÄŸan’ın yeni reform paketine nasıl bakiyor ...
- Kürd parti liderlerinin, Kürd sorununun çözümüne, toplumsal barış ve uzlaÅŸmanın saÄŸlanabilmesine iliÅŸkin görüÅŸ ve önerileri nedir ...
Elimize ulaÅŸan bütün Kürd siyasi parti ve örgütlerinin görüÅŸlerini olduÄŸu gibi yayınliyoruz. UlaÅŸamadığımız siyasi örgüt ve çevreler bize görüÅŸlerini araratnewspublishing@hotmail.com e-mail adresi ile ulaÅŸtırabilirler. 
.....................
HAK-PAR Genel BaÅŸkanı Sertaç Bucak: Ekonomik-Güvenlik Paketler yerine demokratik açılımlarda cesur olunmalı
Bugünkü konuÄŸumuz Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel BaÅŸkanı Sertaç Bucak. Sertaç Bucak da Bucak aÅŸiretinın bir mesubu...
1979 yılında Apocu hareketin ‘Bucaklarla savaşı’ndan, 1993 yulında Kek Serhat Bucak’ı ve daha sonra kardeÅŸi Kek Sertaç Bucak’ı tanıyana kadar, ‘Bucaklar’ ismini her iÅŸitiÄŸimde tüylerim diken diken olurdu. KüçüklüÄŸümden beri ÅŸeyh-aÄŸa-aÅŸiret üçlüsüne aşırı tepkimden olsa gerek, Apocuların ‘Feodallerle savaşın’ sembolu haline getirdikleri ‘Bucaklar savaşında’ o kadar etkilenmiÅŸtim ki annemin aÄŸlayarak karşı çıkışları olmasaydı ben de Serhat’tan Bucaklarla savaÅŸmak üzere Siverek’e gidecektim.
Ancak Kek Serhat ve Kek Sertaç’ı tanıdıktan sonra, Çiller-AÄŸar-GüreÅŸ ve Abdullah Çatlı gibi çetelerle iÅŸbirliÄŸi mahkemelerce de kanıtlanan diÄŸer korucu Bucakların yaptıklarını bütün Bucaklara mal etmedim. Serhat ve Sertaç aÄŸabeyler, Kuzey Kürtlerinin siyasi tarihlerinde yurtsever bir ÅŸahsiyet olarak tanınan, Türkiye Kürdistani Demokrat Partisi T-DKP kurucularından merhum Faik Bucak’ın oÄŸulları. Baba Bucak siyasi kimliÄŸinden dolayı 1966’da bir cinayete kurban gider. Hem de çocuklarının gözleri önünde…
Ama hukukçu baba Faik Bucak’ın geride bıraktıkları çocukları merhum babanın mücadele bayrağını devr alırlar.
Bunlardan biri de mühendis Sertaç Bucak. Babasının siyasi sürgününden dolayi, Gürün-Sivas-doÄŸumlu sürgün çocuÄŸu. Sertaç 30 yıldan fazla Almanya’da yaÅŸadı.
Sertaç Bucak, 2004 yılında baba ocağı Siverek’e döndü. Türkiye’ye dönmeden önce, merkezi Almanya’da bulunan ve eski Almanya BaÅŸbakanlarından (Federal Almanya Åžansölyesi) Gerhard Schröder’in himayesinde düzenlenen Uluslararası Kürt Ä°nsan Hakları Konferansında kuruluÅŸ kararı alınan Uluslarası Kürt Ä°nsan Hakları Merkezi’nın baÅŸkanlık ve yöneticiliÄŸini yaptı.
12 Kasım 2006 yılında Ankara’da yapılan Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) 2. OlaÄŸan Kongresinde Genel BaÅŸkanlığa seçildi.
Ama yasaklar Sertaç Bucak’ın da yakasını bırakmadı. Silahlı mücadeleye karşıtlığıyla tanınmasına raÄŸmen. Türkiye dostu Federal Almanya Åžansölyesi Gerhard Schröder’in tanıdığı bir sima olmasına raÄŸmen, Nisan 2007 tarihinde baba toprağı Urfa’da yaptığı bir konuÅŸmasından dolayı Urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcılığınca tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında bir çok siyasi dava açıldı. Ama berat etti ve hala HAK-PAR BaÅŸkanlığını yürütüyor.
Dizimizin bugünkü bölümünde görüÅŸlerini açıklayacak olan HAK-PAR BaÅŸkanını tanıtmaya çalışırken biraz tarihe ve Bucaklara uzandık. Söz, Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel BaÅŸkanı Sertaç Bucak’ın :
Hükümet ‘paketler’ yerine demokratik açılımlarda cesur olmalı
Türkiye’de vaadler ve uygulama arasında açık hep büyük olmuÅŸtur. Vaad edilen “Paketler de” bugüne kadar uygulanmadığı için inandirici olamiyor . Onun için uygulamayi görmek ve cesaretlendirmek gerekiyor.
Ancak vaadlere bakıldığında, “vaadlerin mantığında” hareket ile  (Sn. BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan’ın New York Times röportajini baz alarak söylüyoruz, zira resmi bir belge yok söylem var...) “sorun”u “ekonomik ve sosyal kalkınma”yı esas alarak çözebilmek yetmeyecek. Vaad edilen ekonomik boyut gerçekleÅŸir ise (ÅŸimdiye kadar bundan evvelki hükümet yetkilileri de söyleyip, yapmadılar) bölgede kuÅŸkusuz önemli ekonomik ve sosyal geliÅŸmeler olur. Ancak bu Kürt sorununun çözümüne melhem olmaz. Zira söz konusu sorunun siyasi boyutu gözardi ediliyor. Yani eski gelenekçi siyasi tavır sürdürülüyor. Bu da Kürt sorununun kapsamli çözümü demek deÄŸildir.
Sn. BaÅŸbakan’ın örneÄŸin “Kürtçe, Arapça ve Farsça televizyon kanali” projesi de ister istemez akla ÅŸu soruyu getiriyor: Türkiye’de Arap ve Fars sorunu varmi ki bu dillerde yayin Kürtçe ile birlikte gündeme getiriliyor? AK Parti iktidari maalesef soruna yaklaşımında hala geleneksel resmi çizgide israr ediyor: Güvenlik Boyutu ve Ekonomik sosyal boyut. Bu da 84 yildir sorunu çözemedi. Daha da derinleÅŸtirdi.
Vaadlere gelince : 301’e iliÅŸkin geliÅŸmeler hala belleÄŸimizde. Nasil konjüktürel olarak feda edildiÄŸi de çabasi. DüÅŸünve ve ifade özgürlüÄŸü üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmadan Kürt ve demokrasi sorununun çözümünü olanakli görmüyorum.
Verilen sözler ve uygulamalar arasindaki açık makas, maalesef Türkiye’de Kürt sorunu söz konusu olduÄŸunda yerini koruyor. Hep birlikte göreceÄŸiz. Kopenhag Kriterleri’nin uygulanmasi daha çok demokrasiyi ve özgürlükleri gündeme getirecektir. Böylesi bir geliÅŸme Kürt sorununun çözümünün önünü açacaktir. Kürtlerin kendi kendisini yönetmesinin en doÄŸru biçiminın, demokrasi ve özgürlükler üzerinde ÅŸekillenecek olan Federal yönetim biçimi olduÄŸuna inaniyoruz.
Hükümet demokratik açılımlarda cesur olmalı. Türbandaki cesareti Kürt sorununda da göstermeli. Kürt diliyle eÄŸitim için adım atılmalı.
Dizimize DTP adına DTP EÅŸ BaÅŸkan Yardımcısı ve Ä°stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, yaklaşık 50 yıldır Kürd siyasi tarihinde tanınan siyasetçi-yazar Kemal Burkay ve DEP eski Milletvekili ve Kongra Gel/KCK BaÅŸkanlık Konseyi üyesi Remzi Kartal ile devam edeceÄŸiz...


Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic