Şerafettin Elçi : Paket olumlu, ama çok yetersiz -///=> ANP
Şerafettin Elçi : Paket olumlu, ama çok yetersiz
2008-03-20  
Şerafettin Elçi : Başbakan Erdoğan'ın Kürt Sorununun çözümü ile ilgili TRT'nin bir kanalının Kürtçe yayına açılması ve 12 milyar dolarlık ekonomik paketini olumlu, ancak çok yetersiz buluyoruz.
Kürd partileri ErdoÄŸan’ın ‘Kürd Paketini’ deÄŸerlendiriyor (3)
ANP / Roni Alasor / Brüksel, 19 Mart 2008 - BaÅŸbakan ErdoÄŸan 12 milyar dolarlik 'Kürd paketini' açıkladı. 'Paket' 25 yıllık savaşı ve göz yaÅŸlarını dindirebilecek mi ...Kürd siyasi hareketleri ErdoÄŸan’ın 'paketini' deÄŸerlendiriyor...
Türkiye BaÅŸbakanı Recep Tayyip ErdoÄŸan geçtiÄŸimiz hafta Kürd coÄŸrafyasında kullanılmak üzere ‘12 milyar dolarlık bir paket’ açacaklarını söyledi.
Federal Kürdistan’a yönelik yapılan en son askeri harekattan hemen sonra açıklanan ‘paket’ Türkiye’de, Kürdistan coÄŸrafyasında ve Kürd sorununu Brüksel ve VaÅŸington’dan yakından izleyen Avrupa BirliÄŸi ve ABD çevrelerinde deÄŸiÅŸik tepkilere neden oldu.
- Peki yeni paket Kürd sorununu, Kürdistan coÄŸrafyasında yaklaşık 25 yıldır süren ve on binlerce insanın yaÅŸamına neden olan savaşı, kan ve göz yaÅŸlarını durdurabilecek mi ...
- Kürd siyasi hareketleri BaÅŸbakan ErdoÄŸan’ın yeni reform paketine nasıl bakiyor ...
- Kürd parti liderlerinin, Kürd sorununun çözümüne, toplumsal barış ve uzlaÅŸmanın saÄŸlanabilmesine iliÅŸkin görüÅŸ ve önerileri nedir ...
Elimize ulaÅŸan bütün Kürd siyasi parti ve örgütlerinin görüÅŸlerini olduÄŸu gibi yayınliyoruz. UlaÅŸamadığımız siyasi örgüt ve çevreler bize görüÅŸlerini araratnewspublishing@hotmail.com  e-mail adresi ile ulaÅŸtırabilirler.  
......................................................................
KADEP) Genel BaÅŸkanı Åžerafettin Elçi : Paket olumlu, ama çok yetersiz
BaÅŸbakan ErdoÄŸan'ın Kürt Sorununun çözümü ile ilgili TRT'nin bir kanalının Kürtçe yayına açılması ve 12 milyar dolarlık ekonomik paketini olumlu, ancak çok yetersiz buluyoruz.
Kürd siyasi örgüt ve partilerinin BaÅŸkakan Recep Tayyip ErdoÄŸan’ın 12 milyarlık Kürd paketine iliÅŸkin görüÅŸlerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün söz Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel BaÅŸkanı Åžerafettin Elçi’nın.
Yaşı 70’lere dayanan Åžerafettin Elçi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Kürd tarihinde bilinen 49’lar Davası’nda (1959) yargılandı. Daha sonra 12 Mart 1971 cunta döneminde Diyarbakır Cezaevi’nde 8 ay kaldı.1977 genel seçimlerinde Adalet Partisi’nden Mardin Milletvekili seçildikten sonra, 1978 yılında 11’ler diye anılan grupla birlikte AP’den ayrılıp Bülent Ecevit liderliÄŸindeki hükümette Bayındırlık Bakanı oldu.
Ancak Elçi’nın Türkiye’de bakan olması onun 12 Eylül 1980 darbesinde yeniden tutuklanarak yaklaşık iki buçuk yıl cezaevinde yatmasını engellyeemedi.
Ama bu ara Elçi de boÅŸ durmadı. Önce Kürt Kültür ve AraÅŸtırma Vakfı’nı, ardında ise Demokratik Kitle Partisi’ni kurdu. DKP, Türkiye’yi ‘parti kapatma mezarlığına’ dünüÅŸtüren Türk Anayasa Mahkemesi tarafından Kürd sorunundan dolayı kapatıldı ve Elçi de ‘terörist’ muamelesiyle ‘terör davası’dan yargılandı. Uzun bir sesizlikten sonra Elçi 19 Aralık 2006 yılında bu kez Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP)’i kurdu.  
Bugün söz Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel BaÅŸkanı Åžerafettin Elçi’nın :  
Sayın BaÅŸbakan ErdoÄŸan'ın Kürt Sorununun çözümü ile ilgili TRT'nin bir kanalının Kürtçe yayına açılması ve 12 milyar dolarlık ekonomik paketin açılmasıyla ilgili açıklamalarını olumlu, ancak çok yetersiz buluyoruz.
Zira Kürt dili ile bir televizyon kanalında yayın yapılması en azından Kürtlerin ve Kürt dilinin tanınması açısından önemlidir. Ancak, bu serbestlik devletin tekelinde olan bir kanalla sınırlı kalmamalı, resmi ve özel bütün kanalları kapsayacak bir serbestiyete kavuÅŸmalıdır. 
Hiç ÅŸüphesiz 12 milyar dolarlık bir ekonomik paket, bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli katkı saÄŸlayacaktır. Ancak ÅŸunu unutmamak gerekir: Kürt Sorunu salt ekonomik bir sorun deÄŸil, her ÅŸeyden önce bir kimlik, kültürel ve siyasi haklar sorunudur. Kültürel ve siyasi haklar alanında açılım yapılmadıkça atılacak ekonomik adımlar yetersiz kalacaktır.                                                                      
Daha önceleri de aöıkladığımız gibi, bizce ilk yapılması gereken, yeni bir anayasadır. Kürtler, bu anayasada kendilerinin ifade edildiÄŸini açık bir biçimde görmelidirler. Bu ancak, tüm vatantaÅŸları Türk sayan anlayıştan vazgeçmekle mümkün olur. Ülkenin çoÄŸulcu bir anlayışla, yani Türklerden, Kürtlerden ve diÄŸer azınlıkların toplamından oluÅŸtuÄŸunu kabul eden, bir yeniden yapılanmaya gitmesi gerek. Günümüzde dünya, insan hakları, demokrasi, farklı olanların bir arada yaÅŸamasına uygun bir ortam yaratırken, bu konularda büyük mesafeler kat edilirken, Türkiye hâlâ milliyetçiliÄŸin kıskacına alınmış durumda.
 


Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic