PSK : Kürd sorunu GAP’a yatırımla çözülmez -///=> ANP
PSK : Kürd sorunu GAP’a yatırımla çözülmez
2008-03-18  
Mesut Tek : Kürt sorunu siyasaldır, GAP/a yapılacak yatırımlarla çözülmez. Kürtlerin inkar ve imhası üzerine inşa edilen politikasının değişmesi, Kürtlerin varlığı ve demokratik haklarının tanınması gerekir.
Kürd partileri ErdoÄŸan’ın ‘Kürd Paketini’ deÄŸerlendiriyor (2)
PSK : Kürd sorunu GAP’a yatırımla çözülmez
ANP / Roni Alasor / Brüksel, 18 Mart 2008 - BaÅŸbakan ErdoÄŸan 12 milyar dolarlik 'Kürd paketini' açıkladı. 'Paket' 25 yıllık savaşı ve göz yaÅŸlarını dindirebilecek mi ...Kürd siyasi hareketleri ErdoÄŸan’ın 'paketini' deÄŸerlendiriyor...
Türkiye BaÅŸbakanı Recep Tayyip ErdoÄŸan geçtiÄŸimiz hafta Kürd coÄŸrafyasında kullanılmak üzere ‘12 milyar dolarlık bir paket’ açacaklarını söyledi.
Federal Kürdistan’a yönelik yapılan en son askeri harekattan hemen sonra açıklanan ‘paket’ Türkiye’de, Kürdistan coÄŸrafyasında ve Kürd sorununu Brüksel ve VaÅŸington’dan yakından izleyen Avrupa BirliÄŸi ve ABD çevrelerinde deÄŸiÅŸik tepkilere neden oldu.
- Peki yeni paket Kürd sorununu, Kürdistan coÄŸrafyasında yaklaşık 25 yıldır süren ve on binlerce insanın yaÅŸamına neden olan savaşı, kan ve göz yaÅŸlarını durdurabilecek mi ...
- Kürd siyasi hareketleri BaÅŸbakan ErdoÄŸan’ın yeni reform paketine nasıl bakiyor ...
- Kürd parti liderlerinin, Kürd sorununun çözümüne, toplumsal barış ve uzlaÅŸmanın saÄŸlanabilmesine iliÅŸkin görüÅŸ ve önerileri nedir ...
Elimize ulaÅŸan bütün Kürd siyasi parti ve örgütlerinin görüÅŸlerini olduÄŸu gibi yayınliyoruz. UlaÅŸamadığımız siyasi örgüt ve çevreler bize görüÅŸlerini araratnewspublishing@hotmail.com  e-mail adresi ile ulaÅŸtırabilirler.  
************************************
PSK : Kürd sorunu GAP’a yatırımla çözülmez
Mesut Tek : Kürt sorunu siyasaldır, GAP’a yapılacak yatırımlarla çözülmez. Kürtlerin inkar ve imhası üzerine inÅŸa edilen politikasının deÄŸiÅŸmesi, Kürtlerin varlığı ve demokratik haklarının tanınması gerekir.
Dünkü dizimizde, PKK Genel BaÅŸkanı Abdullah Öcalan ve Koma Civaken Kurdistan (KCK)’nın Türkiye BaÅŸbakanı Recep Tayyip ErdoÄŸan’ın Kürd illerinde kullanılmak üzere ’12 milyar dolarlık’ projelerine iliÅŸkin tepkilerini aktarmıştık. Öcalan ve KCK, ErdoÄŸan’ın en son paket açıklamasının Kürd sorununu çözemeyeceÄŸini, ancak yine de demokratik reform ve anlamlı diyalogları temel alan iliÅŸkilere açık olduklarını belirtmiÅŸlerdi. Hatta KCK, Öcalan’ın çneri ve onayı ile, Newroz öncesi Ankara’ya yeni bir jest yaparak, muhatıp bulmaları halinde silahlara veda edebileceklerinın mesajın verdi. Öcalan’ın Ä°mrali’dan yaptığı açıklamalarının doÄŸruluÄŸu KCK kaynaklarınca da teyyit edildi.
Dizimizin bugünkü bölümünde ise Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Sekreteri Mesut Tek görüÅŸlerini açıklayacak.
Kuzey Kürd tarihinde yaklaşık 35 yıllık geçmiÅŸi olan Partiya Sosyalist a Kurdistan (PSK), Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi (TKSP) olarak 1974 yılının sonunda kuruldu. Uzun yıllar boyunca Kürd siyasetçi-yazar Kemal Burkay’ın liderliÄŸini yaptığı PSK hala federasyonu savunmakla birlikte ama yine de Türkiye’nın demokratikleÅŸmesi için atılan adımları desteklemekte. 1990’lı yılların baÅŸlarında yapılan 3. Kongre’de (1993) PSK adını alan parti, silahlı mücadeleye karşı olmasına raÄŸmen, Türkiye’deki diÄŸer Kürd partileri gibi yasaklıdır.
Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Sekreteri Mesut Tek’ın BaÅŸbakan ErdoÄŸan’ın ‘Kürd Paketi’ ile ilgili bize ilettiÄŸi yazılı görüÅŸlerini olduÄŸu gibi yaınliyoruz :
BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan’ın, sadece bazi Kürd illerine 12 milyar dolarlık yatırım yapılacağına iliÅŸkin açıklamasında yeni bir ÅŸey yok. Türkiye’de bazı politikacılar, Kürt sorunun geri kalmışlıktan kaynaklandığını ileri sürüyorlar, bölgenin kalkınması halinde sorunun çözüleceÄŸini iddia ediyorlar. Bu görüÅŸün baÅŸta gelen savunucusu, 50 yıla yakın bir süre Türk siyaseti içinde olan, bakan, baÅŸbakan ve muhalefet partisi lideri olarak devletin önemli postlarında görev yapan Bülent Ecevit idi. Bu nedenle ErdoÄŸan’ın son açıklamalarında yeni bir ÅŸey yok.
Öte yandan 2008 bütçesinde, GAP için ayrılan rutin pay dışında, bölgeye yapılacak yatırımlar için ayrılmış bir ödenek yok. Bir baÅŸka ifadeyle, 12 milyar doların nereden ve nasıl karşılanacağı belli deÄŸil. Tayyip ErdoÄŸan 12 milyar doların GAP için harcanacağını söylüyor. Ama GAP’ın kapsadığı alan Kuzey Kürdistan’ın hepsi deÄŸil, sadece bir bölümü. Öteki bölgeler ne olacak?
Ayrıca, GAP için ayrılan meblağın hemen hepsi enerji üretiminde kullanılıyor. Yani GAP içinde yer alan barajların tamamlanmasına ağırlık verilecek. Bu bile TC’nin Kürdistan politikasının niteliklerini ortaya koymaktadır. BilindiÄŸi gibi, TC’nin Kuzey kürdistan’a yönelik yatırımları, bölgenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmeye yöneliktir. AÅŸağıdaki rakamlar bu görüÅŸümüzü doÄŸrulamaktadır :
-Türkiyede üretilen enerjinin yüzde 48.5’i GAP’da yer alan 8 hidroelektrik santralı tarafından saÄŸlanmaktadır
-Buna karşın Kuzey Kürdistan elektrik üretiminin yüzde 17’sini tüketmektedir
Ä°stihdam ve üretime yol açacak sulamaya yönelik projeler yine kulak arkası edilecektir. Hepsinde önemlisi, Kürt sorununun sadece ekonomik bir sorun olmadığıdır. Kürt sorunu siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bir sorundur. Çözümü ise sadece bölgesel yatırımlarının artırılmasıyla olmaz. Sorun siyasaldır. Bu nedenle her ÅŸeyden önce TC’nin Kürtlerin inkar ve imhası üzerine inÅŸa edilen politikasının deÄŸiÅŸmesi, Kürtlerin varlığı ve demokratik haklarının tanınması gerekir.
Yarın :  Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel BaÅŸkanı Åžerafettin Elçi ve Partiya Ä°slamiya Kurdistan (PÄ°K) Genel Sekreteri Hikmet Serbilind görüÅŸlerini dile getirecekler


Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic