KCK : Silahlar devre dışı kalsın -///=> ANP
KCK : Silahlar devre dışı kalsın
2008-03-18  
Erdoğan’ın, "reform paketi"ni değerlendiren Öcalan ve Koma Civaken Kurdistan (KCK), AKP’nın çözüm politikasının olmadığını, ama buna rağmen savaşın durması için yine de diyalogtan ısrarlı olacaklarını açıkladılar.
Kürd partileri ErdoÄŸan’ın ‘Kürd Paketini’ deÄŸerlendiriyor...
ANP / Roni Alasor / Brüksel, 17 Mart 2008 - BaÅŸbakan ErdoÄŸan 12 milyar dolarlik 'Kürd paketini' açıkladı. 'Paket' 25 yıllık savaşı ve göz yaÅŸlarını dindirebilecek mi ...Kürd siyasi hareketleri ErdoÄŸan’ın 'paketini' deÄŸerlendiriyor...
Türkiye BaÅŸbakanı Recep Tayyip ErdoÄŸan geçtiÄŸimiz hafta Kürd coÄŸrafyasında kullanılmak üzere ‘12 milyar dolarlık bir paket’ açacaklarını söyledi.
Federal Kürdistan’a yönelik yapılan en son askeri harekattan hemen sonra açıklanan ‘paket’ Türkiye’de, Kürdistan coÄŸrafyasında ve Kürd sorununu Brüksel ve VaÅŸington’dan yakından izleyen Avrupa BirliÄŸi ve ABD çevrelerinde deÄŸiÅŸik tepkilere neden oldu.
- Peki yeni paket Kürd sorununu, Kürdistan coÄŸrafyasında yaklaşık 25 yıldır süren ve on binlerce insanın yaÅŸamına neden olan savaşı, kan ve göz yaÅŸlarını durdurabilecek mi ...
- Kürd siyasi hareketleri BaÅŸbakan ErdoÄŸan’ın yeni reform paketine nasıl bakiyor ...
- Kürd parti liderlerinin, Kürd sorununun çözümüne, toplumsal barış ve uzlaÅŸmanın saÄŸlanabilmesine iliÅŸkin görüÅŸ ve önerileri nedir ...
Elimize ulaÅŸan bütün Kürd siyasi parti ve örgütlerinin görüÅŸlerini olduÄŸu gibi yayınliyoruz. UlaÅŸamadığımız siyasi örgüt ve çevreler bize görüÅŸlerini araratnewspublishing@hotmail.com  e-mail adresi ile ulaÅŸtırabilirler.  
************************************
Öcalan : AKP’nın Çözüm Paketi yok, ama diyalogtan ısrarlıyız  
Ä°lk tepki avukatlarınca da tastik edilen PKK Genel BaÅŸkanı Abdullah Öcalan ve Koma Civaken Kurdistan (KCK)’den.
BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan’ın, Kürd coÄŸrafyasında kullanılmak üzere 12 milyar dolarlık yatırım yapılacağına iliÅŸkin açıklamasına ilk tepki Ä°mrali’da tutuklu bulunan PKK Genel BaÅŸkanı Abdullah Öcalan’dan geldi. GeçtiÄŸimiz hafta (12 Mart) avukatlarıyla yaptığı görüÅŸmede, BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan’ın yeni paket açıklamasını deÄŸerlendiren Öcalan sert bir tepki gösterdi. Öcalan’ın ‘sert’ görünen tepkisi aslında diyalog kapılarını aralayan bir Newroz mesajı idi. Çünkü 12 Mart avukat görüÅŸmesinın hemen ardından PKK’nın ideolojik ve politik etkisi altında olan ve aynı zaman Kürdistan Halk Savunma Güçleri (HPG)’nin ‘siyasi ana komanda merkezi’ konumundaki Koma Civaken Kurdistan (KCK) Yürütme Konseyi, resmi bir açıklama yaparak Ankara’ya diyalog çaÄŸrısında bulundu.
Öcalan, BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan’ın ‘reform paketini’ deÄŸerlendirirken, "BaÅŸbakan ErdoÄŸan bugün "Teröre karşı 12 milyar dolar" ayırarak terörü bitireceÄŸini söylüyor. CumhurbaÅŸkanı Gül'ü dinledim, Gül de aynı ÅŸeyi söylüyor. Bu paketler daha önceden hazırlanmış ve ÅŸimdiye kadar hiç bir sorunu çözmeyen paketlerdir. Seksen yıl bu dili yasaklayacaksın, sonra da "anadili serbest bırakacağım, bir kanal kuracağım" diyor. Kürtlere bir kanal verecekmiÅŸ! Kürtlerin zaten kanalı var. Burada kimse çocuk deÄŸil, kimseyi bu ÅŸekilde kandıramazsın".
Öcalan devamla, "Hükümet de artık Hükümet deÄŸil, iradesi yok. Çözüm yerine operasyon yapıyorlar, operasyonların baÅŸarılı olmayacağını ve çözüm getirmeyeceÄŸini defalarca dile getirdim. Türkiye ÅŸu anda bir karmaÅŸa ve keÅŸmekeÅŸ içinde, kimse ne yaptığını bilmiyor. Ben ErdoÄŸan'a sesleniyorum, siz bu ÅŸekilde "terörü" bitiremezsiniz ancak "terörü" tahrik edersiniz".
"Aslında AKP'nin herhangi bir çözümü de yok, paket maketleri de yok. Ellerindeki paket dedikleri ÅŸeyler, Çiller döneminden hatta Çiller'den de önce hazırlanmış çözüm getirmeyen paketlerdir. Özellikle yirmi yıldır Kürtler açlığa mahkûm ediliyor. Daha önce de "Teröre Karşı GAP Projesi" dediler. Atatürk Barajı yapıldı, suyu bir tünelle Harran'a götürdüler. ViranÅŸehir, Ceylanpınar, Suruç susuz bırakıldı".
"Benimle görüÅŸün, sorunu haledelim"
Öcalan Kürd sorununun çözümü için ise, AKP ve develete seslenerek ’gelin benimle görüÅŸün’ dedi.
"Buradan BaÅŸbakan'a sesleniyorum; benim teorik gücüm de pratik gücüm de daha fazla, gelip burada benimle konuÅŸabilirler. ÖnderliÄŸim de ayrı bir konudur. Ben kimsenin daha fazla gözyaşı dökmesini, bir askerin dahi ölmesini istemiyorum. Bizim Türk halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Benim nenem Havva bir Türk köyündendi. Daha fazla kan ve gözyaşı dökülmesini, sorunun Ä°srail-Filistin gibi olmasını istemiyorlarsa, anlamlı bir diyalog geliÅŸtirmeliler. Benimle görüÅŸürler veya görüÅŸmezler bu da bir yerde önemli deÄŸil, önemli olan anlamlı bir diyalogun geliÅŸmesidir. Çözümü dışarıda arayacaklarına neden gelip benimle konuÅŸmadıklarını iyi analiz etmek gerekiyor."
Öcalan’ın AKP ve BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan’a ilk çıkışı her ne kadar sert görünse de aslında yine de barış ve diyalog arayışlarını yineleyen bir açıklama idi. Çünkü PKK Genel BaÅŸkanı Öcalan’ın Ä°mralı’dan verdiÄŸi mesajından hemen sonra, Koma Civaken Kurdistan (KCK) Yürütme Konseyi, resmi bir açıklama yaptı. KCK açıklamasında, Ankara’ya diyalog çaÄŸrısında bulundu. KCK’nın diyalog çaÄŸrısında, Öcalan’ın büyük bir etkisinin olduÄŸu bilinmekte.
KCK’den, Türkiye’ye barış çaÄŸrısı
KCK Ankara’ya yaptığı diyalog çaÄŸrısında, olumlu cevap verilmesi halinde silahların tümden devre dışı edileceÄŸi bir sürecin baÅŸlatılması için gereken sorumluluÄŸu göstereceklerini açıkladı :
"Kürt sorunu toplumsal bir sorundur, bu nedenle bu sorun ÅŸiddetle deÄŸil, ancak siyasal projelerle çözülebilecek bir sorundur. Sorunun kaynağında inkar siyaseti vardır, inkar siyaseti aşılmadığı müddetçe barış ve istikrar saÄŸlanamayacaktır. Çünkü inkar beraberinde ÅŸiddetle bastırma, buna karşı da direniÅŸ doÄŸal olarak geliÅŸmektedir. Bu da beraberinde çatışmalı ortamı geliÅŸtirmektedir. Biz hareket olarak, her iki taraf açısından da ÅŸiddet yöntemiyle sonuç alınamayacağını, dolayısıyla diyalog ve uzlaÅŸma yöntemiyle çözülmesi gerektiÄŸini uzun bir süreden beri ifade ediyoruz".
"Silahları devre dışı bırakmak istiyoruz"
"Bundan hareketle, Türkiye’nin en temel sorunu olan Kürt sorununun barışçıl, demokratik çözümü için yeni bir sürecin geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Bu olmadan ne demokratikleÅŸme ne de barışçıl bir toplumsal düzenin geliÅŸmesi mümkün olmayacaktır".
"ÖnderliÄŸimizin (PKK Genel BaÅŸkanı Abdullah Öcalan) son iki görüÅŸmesinde ifade ettiÄŸi çerçeveyi de eksen alarak, bir kez daha Türk devleti ve hükümetine barış ve diyalog çaÄŸrısı yapıyoruz. Türk devletinin de olumlu cevap vermesi halinde Kürt sorununun çözümünde yeni ve silahların tümden devre dışı edileceÄŸi bir sürecin baÅŸlatılması için hareket olarak gereken sorumluluÄŸu göstereceÄŸimizi açıkça deklere ediyoruz".
YARIN : Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Sekreteri Mesut Tek görüÅŸlerini açıkliyor ...


Print


.
2018-03-07 - 04 :19    Ä°NSANLIÄžA KARÅžI ZULMÃœN DE SONU VAR
2016-12-03 - 17 :56    SABAH`ın REZALETÄ° ve UTANÇ HABERÄ°
2016-01-22 - 16 :31    Qazî MIHEMED: DÜŞMANLARINIZA ALDANMAYIN
2016-01-07 - 15 :30    KÃœRT TARÄ°HÄ°NIN GÄ°ZLÄ° HAZÄ°NELERÄ° AÇIKLANIYOR
2015-05-24 - 00 :52    Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler
2015-05-24 - 00 :35    “Azeriler ve Ermenilerin Kürdlere karsi soykırımi”
2015-03-28 - 07 :54    Arap şövenistleri Rojavayı nasıl AraplaÅŸtırdı ?
2015-03-28 - 07 :43    Susuz HoÅŸgeldi köyünden BaÅŸbakan DavutoÄŸlu’na çaÄŸri
2014-12-20 - 08 :33    ÅžENGAL iÅŸit vahÅŸetinden KURTARILDI !
2014-04-26 - 17 :07    Kürt imamlardan Ermenilerin korunması için fetva
2012-12-05 - 16 :43    Ninelerimizin Ermeni komÅŸuları
2012-11-24 - 15 :54    Müslümanlar Ermenilerin nesi olur?
2012-08-18 - 00 :21    Rusya’nın OrtadoÄŸu politikası
2012-04-03 - 02 :37    Sabri Atman : Süryani Soykırımı kabul edilsin
2012-01-17 - 00 :26    Federal Kürdistan’da politik islamin anatomisi
2011-12-28 - 00 :12    Diken : Fıleleri kaybettiÄŸimizde coÄŸrafyamiz da yoksullaÅŸtı
2010-11-21 - 01 :11    Cumhuriyet Kürdlere Ne Kazandırdı?
2009-08-27 - 23 :26    Kafkasya Kürdistan`ının iadesi
2009-02-17 - 02 :45    Burkay : Din-Siyaset iliÅŸkileri-3
2009-02-13 - 01 :44    Burkay: Din-Siyaset iliÅŸkileri-2About us  |  Contact information
Copyright 2008, ANP. All rights reserved.
Powered by Med Diplomatic